Za video nadzor u školama Općina Centar izdvojila 15.000 maraka

Općina Centar Sarajevo nastavlja sa dugogodišnjom tradicijom ulaganja u poboljšanje nastavnog procesa i uslova rada i boravka u školama koje se nalaze na njenom području, iako nema direktnu nadležnost nad obrazovanjem. S obzirom da je sigurnost djece jedan od prioriteta ove lokalne zajednice, Općina Centar je u budžetu za 2020. godinu izdvojila 15.000 maraka za obnovu, poboljšanje i proširenje video nadzora u osnovnim školama koje se nalaze na njenom području.

S tim u vezi, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao je ugovore o realizaciji finansijskih sredstava sa direktorima deset osnovnih škola koje se nalaze na teritoriji općine Centar. Potpisivanju ugovora prisustvovala je i pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić.

 

Na ovaj način Općina Centar želi znatno povećati stepen bezbjednosti i omogućiti prevenciju i sprečavanje eventualnih neželjenih posljedica. Realizacija projekta će olakšati rad profesorima i nastavnicima, a djeci i roditeljima obezbijediti sigurnije uslove boravka u školi.

 

Načelnik Ajnadžić je istakao da Općina Centar na svaki mogući način nastoji doprinijeti poboljšanju nastavnog procesa i uslova rada i boravka u školama.

 

-Općina Centar će nastaviti podržavati osnovne škole koje se nalaze na njenom području iako to nije naša direktna nadležnost. Obezbijeđena su značajna finansijska sredstva i u budžetu za 2020. godinu za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa i poboljšavanje uvjeta boravka i rada u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i na fakultetima, dodao je Ajnadžić.

 

Osnovnoj školi „Vladislav Skarić“ dodijeljeno je 2.714,40 KM, školi „Alija Nametak“ 2.458,17 KM, školi „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ 2.000 KM, školi „Musa Ćazim Ćatić“ 1.638 KM, Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju 1.427,40 KM, školi „Hasan Kikić“ 1.230 KM, Osnovnoj školi „Safvet-beg Bašagić“ 995,67, školi „Hasan Kaimija“ 984,56, školi „Silvije Strahimir Kranjčević“ 966,42 KM, dok je za školu „Nafija Sarajlić“ izdvojeno 546,39 maraka.