Općina Centar izdvojila sredstva za webinar edukaciju učenika i roditelja o online nastavi

Na inicijativu načelnika Općine Centar dr. Nedžada Ajnadžića, a nakon što su direktori osnovnih škola na sastanku iskazali problem nedovoljne edukacije roditelja i učenika u vezi online nastave, izdvojena su sredstva iz općinskog budžeta za obuku.

Kako su istakli direktori škola, online nastava predstavlja izazov kako za škole i za nastavnike, tako i za učenike i njihove roditelje. Online nastavi mora se pristupiti ozbiljno i sa svješću o razlikama u informatičkoj pismenosti kako nastavnika tako i učenika. Praksa kao što je online nastava iziskuje adekvatno planiranje, a u nižim razredima i podršku roditelja. Online nastava zahtijeva dodatnu edukaciju za podizanje digitalnih kompetencija nastavnika.  Nastavne materijale je potrebno prilagoditi kako učenici ne bi bili više opterećeni tokom online nastave nego tokom redovne nastave.

 

Zbog svega navedenog i odgovornosti koju ova lokalna zajednica osjeća u vrijeme obustave nastave, načelnik Ajnadžić je donio odluku da se izdvoje sredstva za online (webinar) edukaciju roditelja i učenika, a realizacija projekta počinje u ponedjeljak 16. marta.

 

Cilj webinara je prvenstveno omogućiti roditeljima, učenicima i nastavnom osoblju sa područja Općine Centar da u određenim terminima pristupe webinarima kako bi se upoznali sa korištenjem alata za online nastavu po „Uputstvu za realizaciju online nastave “Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ali i:

 

  • Upoznavanje učenika i njihovih roditelja sa praksom i procedurom izvođenja online nastave kao i njihovim obavezama i odgovornostima
  • Pokazati sa kakvim se problemima mogu suočiti sudionici realizacije online nastave
  • Pružanje smjernica za stvaranje pozitivne klime za rad učenika prilikom korištenje digitalne platforme za realizaciju online nastave
  • Razbiti predrasude o umanjenju kvaliteta nastavnog procesa prilikom realizacije online nastave
  • Upoznavanje sa jednim od rješenja mrežne platforme i prezentacija mogućnosti koje nudi
  • Omogućiti roditeljima učenika, besplatan pristup i korištenje resursa mrežne platforme za realizaciju online nastave
  • Pružanje podrške pri korištenju mrežne platforme za realizaciju online nastave

 

Web platforma i link će biti izrađeni do ponedjeljka, a o čemu će roditelji i učenici biti informisani putem web stranice Općine Centar Sarajevo, kao i dostupnih stranica na društvenim mrežama ove lokalne zajednice, te svih 12 osnovnih škola iz Centra.