POZIV OCD ZA PREDLAGANJE KANDIDATA

Predstavnici nevladinih organizacija u Komisiji za odabir projekata

Na web stranici Općine Centar u rubrici „Javni pozivi, konkursi i oglasi“ u četvrtak, 12. marta 2020. godine objavljen je javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama da dostave prijedloge kandidata za člana Komisije za odabir projekata po LOD metodologiji koji će imati finansijsku podršku iz budžeta Općine Centar u 2020. godini.

Podsjećamo da je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar u 2020. godini objavljen 26. februara 2020. godine.

 

Prijedloge kandidata za imenovanje u Komisiju za ocjenu i odabir projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji potrebno je sa dokumentacijom dostaviti na protokol Općine Centar u roku od 15 dana.

 

Prijedlozi se podnose u zatvorenoj koverti preporučenom poštom sa naznakom „Za javni poziv – Prijedlog kandidata za projekte NVO“.