Zbog koronavirusa

Obustavljeni projekti u centrima kulture i sporta

Povodom trenutnog epidemiološkog stanja sa koronavirusom, odlukom Kriznog štaba Federacije BiH i naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS u vezi sa djelovanjem na sprečavanju širenja virusa, općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je donio odluku da se u Javnoj ustanovi „Centar kulture i mladih“ obustave svi projekti Općine Centar, odnosno manifestacije koje okupljaju veći broj ljudi.

I projekti koje realizuje Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“ će biti također obustavljeni u narednih 15 dana.

 

Pored navedenih javnih ustanova, centri za zdravo starenje na području općine Centar će biti zatvoreni do 26. marta ove godine.

 

Također, Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama s poteškoćamna u razvoju Općine Centar će biti zatvoren do 25. marta.

 

Općinska takmičenja planirana za 16. i 17. mart iz kulturno umjetničkog stvaralaštva učenika se otkazuju do daljnjeg.