Općina Centar Sarajevo pokrenula novi projekat

Kuća podrške – Održivo pružanje usluga za starije osobe u kući

Po uzoru na dobre prakse zemalja Evropske unije, a u saradnji sa Hilfswerk Austria, Općina Centar Sarajevo je pokrenula projekat „Kuća podrške – Održivo pružanje usluga za starije osobe u kući“.

Navedeni projekat je namijenjen starijim osobama koje žive same i koje ne mogu samostalno obavljati osnovne svakodnevne aktivnosti potrebne za život.

 

Cilj je formiranje baze podataka koja će poslužiti za kvalitetnije pružanje socijalne i svake druge pomoći navedenim osobama.

 

Pored toga, u skladu sa rezultatima sa terena u općinskom budžetu će se moći kvalitetnije planirati sredstva za pružanje socijalne pomoći.

 

Akreditovani predstavnici Službe za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar zajedno sa socijalnom radnicom Doma zdravlja KS na terenu, na osnovu dostupnih podataka, obilaze osobe koje žive same, a koje ne mogu samostalno obavljati osnovne svakodnevne aktivnosti. Na osnovu anketnog upitnika biće formirana baza podataka.

 

Napominjemo sugrađane da je anketiranje dobrovoljno, te da se lični podaci korisnika obrađuju i koriste isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine,te se neće koristiti u druge svrhe.

 

Pored toga, apelujemo na sve sugrađane, ukoliko imaju informaciju da se na području Općine Centar nalazi osoba koja živi sama i koja nije u stanju samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti da to prijave Službi za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti.

 

Sve informacije mogu se dostavljati na broj telefona 033-562-447 ili putem maila mersida.veiz@centar.ba.