PRIJAVI KORUPCIJU

Sumnje na koruptivno djelovanje građani mogu dostaviti pismeno, putem maila i telefona

U okviru aktivnosti na dosljednoj borbi protiv korupcije, kao jedne od najvećih društvenih opasnosti, načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić formirao je Komisiju za zaprimanje podnesaka sa indicijama koruptivnog ponašanja s ciljem da razmatra sve prijave građana na uposlenike Općine ukoliko sumnjaju da je u toku rješavanja njihovih zahtjeva pred službama uprave došlo do koruptivnih radnji.

Istinska je namjera načelnika Ajnadžića da putem ovog radnog tijela, nakon njihovog službenog evidentiranja i analize, svaku prijavu u najkraćem roku upute prema Agenciji za borbu protiv korupcije BiH.

 

Ovim putem pozivamo građane da u zajedničkoj borbi protiv ove negativne društvene pojave blagovremeno prijavljuju svaki slučaj u bilo kojem predmetu koji se vodi u Općini, a za koji sumnjaju da postoje elementi korupcije.

 

Građani i pravna lica svoje anonimne prijave mogu dostaviti putem broja telefona 033 562 500, putem maila prijavikorupciju@centar.ba ili da pisanu prijavu dostave u jedan od sandučića postavljenih u Općini Centar.