Općina Centar izradila uputstvo za građane u vezi postupanja sa pojavom novog koronavirusa

Općinski štab civilne zaštite i Zdravstveni savjet Općine Centar održali su vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna situacija oko pojave koronavirusa (COVID-19).

Na sjednici je razgovarano o poduzimanju mjera u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane koronavirusom, kao i koordiniranje aktivnosti između nadležnih institucija.

Jedan od zaključaka sa vanredne sjednice bio je izrada uputstva za građane u vezi sa pojavom koronavirusa, koje će se distribuirati na teritoriji ove lokalne zajednice, a na osnovu preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za javno zdravstvo KS. U skladu sa navedenim zaključkom izrađen je plakat za građane koji će se u što kraćem vremenskom roku distribuirati prema svim mjesnim zajednicama na teritoriji općine Centar kao i centrima za zdravo starenje.

Naime, koronavirus (nCoV) pripada velikoj grupi virusa i manifestuje se simptomima sličnim gripi. Bolest koju izaziva novi koronavirus (nCoV) se zove COVID-2019. Inkubacija (vrijeme koje protekne od izlaganja virusu do pojave simptoma) traje do 14 dana, a trenutno ne postoji vakcina.

Infekcija koronavirusom ima nekoliko simptoma poput temperature, kašlja, otežano disanje, glavobolja, grlobolja, drhtavica, curenje nosa...

Osobe koje spadaju u rizične kategorije su starije osobe, djeca te hronični bolesnici. Virus se širi kapljičnim putem (kašljanje i kihanje), direktnim putem (bliski kontakt), te dodirom površina na kojima se virus nalazi.

Neke od preporuka za održavanje higijene prostora su: sredstvima za dezinfekciju očistiti površine u kupatilu i kuhinji; očistiti prekidač za struju, radni stol, laptope, telefone, igračke i ostale predmete sa kojima se često rukuje; otirač pred vratima natopiti sredstvom koje sadrži hlor; prostorije provjetravati, koristiti UV lampe...

Preporuke za održavanje lične higijene su: pranje ruku tečnim sapunom (češće, temeljito, 20 sekundi, prije jela, nakon kontakta sa životinjama, kašljanja, kihanja, korištenja toaleta); koristiti maramice koje sadrže alkohol; izbjeći rukovanje, grljenje i druge vidove bliskih kontakata; ne dirati lice opranim rukama, kod kašljanja i kihanja pokriti usta i nos papirnatom maramicom, okrenuti glavu od sagovornika; papirnate maramice nakon upotrebe odmah odložiti u smeće; pranje veša na temperaturi iznad 60°; konzumirati hranu termički obrađenu i odmah nakon pripreme, piti dosta vode; koristiti masku; jačati imunitet; vježbati.

Kako bi se smanjila mogućnost zaraze opće preporuke su: osobama koje se osjećaju loše preporučuje se da ostanu kući; djecu koja imaju disajne probleme ne treba slati u školu i vrtiće; odgoditi putovanja u područja u kojima je već ustanovljena pojava virusa; smanjiti grupna okupljanja; dezinficirati češće radne prostore; koristiti informacije stručnih osoba iz zdravstvenih ustanova.

Sve osobe koje su u putovale u države koje su zahvaćene novim koronavirusom trebaju se javiti nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno Higijensko-epidemiološkoj službi radi dobivanja daljih uputa.

Preporučuje se kućna samoizolacija i praćenje zdravstvenog stanja navedenim osobama (osoba bi trebala biti smještena u zasebnu sobu, smanjiti kontakte sa ostalim ukućanima). Ukoliko je to nemoguće, potrebno je da kontakt ne bude bliži od jednog metra. Svakodnevna dezinfekcija prostora, provjetravanje, pranje posteljine...). Potrebno je redovno pratiti simptome (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane simptome bolesti kao što su glavobolja, grlobolja, drhtavica, curenje nosa...). Osobe kod kojih se pojave simptomi trebaju se javiti, putem telefona, u nadležnu zdravstvenu ustanovu radi informisanja i pravovremenog liječenja i sprječavanja širenja bolesti.

Ako su vam se pojavili neki od navedenih simptoma, a postoji sumnja da ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom ili imate simptome u vezi sa disajnim putevima, a spadate u rizičnu grupu, ostanite kući i odmah telefonom kontaktirajte nadležnu ambulantu radi dobijanja informacija.

 

Broj za javljanje u periodu od 8 do 20 sati – 033/667-691; 062/086-282; 062/030-796 i 062/030-728

Broj za javljanje u periodu od 20 do 8 sati - 124