Do kraja ove sedmice planiran završetak radova na sanaciji saobraćajnice u Ulici Čobanija

Ukoliko dozvole vremenske otprilike planirano je da do kraja ove sedmice radnici angažovane građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka završe sa asfaltiranjem dijela saobraćajnice Ulice Čobanija, od Ulice Ejuba Ademovića do Puta Mladih muslimana, što predstavlja prvu fazu ovog projekta.

– Do sada smo uspjeli zamjeniti kolovoznu konstrukciju i tamponski sloj i u toku je nivelacija slivnika i šahtova, te priprema za asfaltiranje na ovom dijelu Čobanije, što planiramo završiti tokom ove sedmice, ukoliko nam vremenske prilike budu povoljne. Nakon toga slijedi zatvaranje drugog dijela Ulice Čobanija, između ulica Ejuba Ademovića i Skenderije,  gdje planiramo također uraditi zamjenu kolovozne konstrukcije te postaviti nove betonske ivičnjake duž trotoara, kao i nivelaciju postojećih šahtova i šibera za vodu sa ugradnjom novih poklopaca, na kraju čega slijedi asfaltiranje. Kompletan projekat će biti realizovan do mosta Čobanija, u četiri faze, objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme „Grakop“.

 

Finansijeri ovog projekta su Općina Centar i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo koji su obezbijedili 217.580 KM za ovu namjenu. Za nadzor je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je elaborat sanacije uradila projektantska firma „Saraj Inženjering“.

 

Kompletna sanacija ove saobraćajnice biće na dužini od 330 metara, od Obale Kulina bana do stepeništa koje vodi do tranzita, odnosno Puta Mladih muslimana. Od tehničkih podataka navedenih u pomenutom elaboratu stoji da je širina saobraćajnice od  4,5 do 6 metara. Kako bi bile ispoštovane građevinske norme nakon uklanjanja starog oštećenog asfalta također će biti uklonjen i tampon umjesto kojeg će biti postavljen novi debljine 40 centimetara. Nakon toga je planirano uklanjanje starih ivičnjaka i postavljanje 600 metara novih. Planirana je ugradnja 21 novog šahta za odvodnju površinskih voda, te ugradnja poklopaca na pet šibera i za četiri hidranta, kao i nivelisanje 29 šibera, 33 šahta i 14 slivničkih rešetki. Na kraju pomenutih radova biće postavljen novi asfalt na saobraćajnici i trotoarima ukupne površine od oko 2.600 metara kvadratnih. Osnov za realizaciju ovog projekta je sporazum o finansiranju ovih radova kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Selmir Kovač.