Općina Centar sufinansira troškove ekskurzije za djecu slabijeg imovnog stanja

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova ekskurzije za djecu slabijeg imovnog stanja.

Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Centar i ostaje otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška finansijskih sredstava za ovu namjenu.

 

Pravo prijavljivanja mogu ostvariti učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola koji redovno pohađaju školu uz ispunjavanje uslova da imaju prebivalište na području općine Centar i da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 1.000 maraka.

 

Novčana sredstva za sufinansiranje troškova ekskurzije dodjeljuju se na osnovu podnesenih zahtjeva a mogu iznositi:

a) do 200,00 KM za učenike završnih razreda osnovne škole;

b) do 400,00 KM za učenike završnih razreda srednjih škola.

Ukoliko su troškovi ekskurzije manji od navedenih iznosa, Općina će finanisrati iznos stvarnih troškova.

 

Podnosioci zahtjeva obavezni su uz prijavu dostaviti slijedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

a) CIPS prijava o mjestu prebivališta učenika (ne starija od 6 mjeseci);

b) obavijest/potvrda škole o izabranoj turističkoj agenciji, ukupnoj cijeni aranžmana po učeniku, sa navedenim brojem transakcijskog računa agencije,

c) kućnu listu,

d) dokaze o primanjima odnosno školovanju članova domaćinstva (platna lista za zaposlene, za nezaposlene potvrdu o nezaposlenosti, a ako nisu prijavljeni kod Zavoda, uvjerenje Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji; potvrdu o redovnom školovanju člana porodice).

 

Zahtjev sa dokumentacijom podnosi se Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina 1.

 

Tekst javnog poziva, kao i potrebni obrasci dostupni su na općinskoj web stranici: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi

Za sve dodatne informacije zainteresirani mogu pozvati broj telefona 033/562-473.