Načelnik Ajnadžić razgovarao o prioritetnim projektima sa stanovnicima MZ „Soukbunar“

Na sastanku u prostorijama Mjesne zajednice „Soukbunar“ prisutni građani su u razgovoru sa načelnikom Ajnadžićem mogli predlagati prioritetne projekte za realizaciju projekata sredstvima iz općinskog budžeta za ovu godinu.

Na početku sastanka, kojeg je vodio predsjednik Savjeta ove mjesne zajednice Eso Tucaković, načelnik Ajnadžić je predstavio realizovane te planirane projekte koji će biti realizovani na ovom području.

 

–Jedan od uspješnih projekata kojeg smo uradili za ovo područje tokom prošle godine je da smo iz režima zabrane gradnje izdvojili naselje Vranjače za koji sada radimo izmjene i dopune regulacionog plana i gdje imamo namjeru izgraditi veliki sportsko-rekreativni centar. Rebalansom budžeta Općine Centar ćemo dobiti dodatnih osam miliona KM koje ćemo rasporediti za realizaciju kapitalnih projekata. Svjesni smo činjenice da zbog monitoringa klizišta na području Soukbunara najviše trpe građani prilikom legalizacije svojih stambenih objekata i zbog toga ćemo nastojati ubrzati ovaj proces. Za uređenje 41 saobraćajnice u Centru imamo obezbijeđeno 6,7 miliona KM. Do početka maja planiramo završiti izgradnju sportskog igrališta i uređenje parka gdje je nekad bio stari rezervoar, gdje planiramo postaviti i video nadzor. Također želimo da trajno riješimo status objekta mjesne zajednice zgrade, te za naše sugrađane sa ovog područja da otvorimo apoteku i ambulantu porodične medicine, kao i da za mlade sa ovog područja izgradimo stanove koje bi kupili po povoljnim uslovima, objasnio je Ajnadžić prisutnim sugrađanima koji su nakon ovog uvodnog izlaganja mogli predlagati projekte za realizaciju tokom ove godine.

 

Građani su također imali priliku da postavljaju pitanja na koja su im odgovarali prisutni predstavnici nadležnih općinskih službi. Tokom sastanka sa načelnikom Ajnadžićem je dogovoreno da se napravi spisak svih zainteresovanih domaćinstava koja žele da dobiju kante za selektivno odlaganje otpada. Također su sugrađani upućeni da putem BBI banke predaju zahtjev za odobrenje sredstava za utopljavanje svojih individualnih stambenih objekata, te da općinski načelnik ima u planu pokrenuti projekat zamjene ložišta na čvrsto gorivo sa ekološki prihvatljivijim oblikom zagrijavanja objekata. Na području Soukbunara je registrovano 416 peći na čvrsto gorivo, dok je na području Centra popisano 2.473 ovakvih vrsta ložišta. Naredni sastanak je planiran u prostorijama Mjesne zajednice „Pionirska dolina“ (Nahorevska 103).