U četvrtak 51. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 51. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 27. februara 2020. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

Dnevni red:

 

1. a) Usvajanje zapisnika sa 49. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 9. januara 2020. godine

b) Usvajanje zapisnika sa 10. tematske sjednice Općinskog vijeća održane 30. januara 2020. godine

c) Usvajanje zapisnika sa 50. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 5. februara 2020. godine

2. Vijećnički sat

3. a) Prijedlog odluke o izboru učenika i studenata za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2019/2020 godini

b) Prijedlog odluke o izboru nadarenih učenika i studenata za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2019/2020 godini

4. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Podgaj-Tekija“ - Mala scena Narodnog pozorišta sa smještajnim kapacitetima

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Podgaj-Tekija“ - Mala scena Narodnog pozorišta sa smještajnim kapacitetima

5. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Podgaj – Tekija“

6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park „Crni Vrh“ - izgradnja stambenog ansambla u Ulici Omera Stupca

7. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Koševsko brdo“ – za lokalitet Marija Mikulića

8. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir II" - Objekti kolektivnog stanovanja na građevinskim parcelama „3“, „10“ i „11“ i izgradnja saobraćajnice

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir II" - Objekti kolektivnog stanovanja na građevinskim parcelama „3“, „10“ i „11“ i izgradnja saobraćajnice

9. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ - zona sporta i rekreacije

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ - zona sporta i rekreacije

10. a) Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Skenderija“ za lokalitet između ulica Skenderija i Podgaj

b) Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Skenderija“ za lokalitet između ulica Skenderija i Podgaj

11. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulici Čekaluša 10

12. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva u ulici Hiseta 11

13. a) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup stana u ulici Maršala Tita broj 12/1

b) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup stana u ulici Vrazova broj 6/2

14. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 50/142 iz zk. ul. 1255 KO SA IV, k.č. 50/144 iz zk. ul. 1939 KO SA IV, k.č. 56/2 iz zk. ul. 1667 KO SA IV, k.č.51/4

15. Prijedlog rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije, pod brojem: 05/A-31-250/19

16. Prijedlog rješenja kojim se odbija zahtjev za redovnu upotrebu stambenog objekta u Ulici Kranjčevićeva broj 5, pod brojem: 05/A-31-334/19

17. Prijedlog zaključka o ispravci greške u rješenju SR BiH Skupština Opštine Centar Sarajevo, broj: 03/I-19486/1-65 od 2.8.1965. godine, pod brojem: 05/A-31-682/19

18. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 107, k.č. 110, k.č. 111 i k.č. 108 iz zk. ul. 107 KO SARAJEVO CXXV radi oblikovanja građevinske parcele