U toku rekonstrukcija pješačke staze koja povezuje Alipašinu ulicu i park na Betaniji

U dosadašnjem toku radova, koji su započeli prije dvije sedmice, radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su do sada uspjeli završiti većinu posla na projektu sanacije pješačke staze koja povezuje Alipašinu ulicu sa gradskim parkom na Betaniji, tačnije do porodilišta „Zehra Muidović“ na Jezeru u dužini od 470 metara.

Sredstva za realizaciju ovog projekta je obezbijedila Općina Centar u iznosu od 147.360 KM.

 

-Do sada smo uspjeli završiti sa iskopima odnosno zemljanim radovima i sada smo u fazi ugradnje novih betonskih ivičnjaka, te postavljanju novog tamponskog sloja, nakon čega slijedi asfaltiranje. Na nekoliko mjesta moramo izgraditi nekoliko manjih potpornih zidova i ugraditi dvije slivničke rešetke za adekvatan odvod površinskih voda, objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme „Grakop“.

 

S ciljem sprečavanja nepropisnog parkiranja motornih vozila, između ostalog, planirana je ugradnja izdignutih ivičnjaka. Navedeni radovi trebaju biti okončani do 15. marta ove godine što će naravno najviše zavisiti od vremenskih uslova.

 

Sanacija pješačke staze sa obje strane saobraćajnice od Alipašine ulice do gradskog parka Betanija je započeta na osnovu ugovora o realizaciji ovog projekta kojeg su potpisali načelnik Općine dr. Nedžad Ajnadžić i direktor pomenute firme Senad Sejdić. Za nadzor je zadužena firma „Energoinvest“ dd. Sarajevo.

 

Kako bi se uvjerio u dinamiku radova ovo gradilište je obišao i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa svojim saradnicima među kojima je bio prisutan i Samir Šehović, pomoćnik načelnika za investicije, komunalni razvoj i planiranje, službe koja je zadužena za realizaciju ovog projekta u ime Općine Centar.