U Parku svjetlosti izgrađena fontana

Kako je predviđeno dinamikom radova, te zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima bez padavina, radnici firme „Grizelj“ su uspjeli završiti sa zemljanim i betonskim radovima na izgradnji fontane u novoformiranom „Parku svjetlosti“ u Ulici Koševo.

Nakon ovoga će građevinska firma „Sela“ nastaviti sa radovima na uređenju parka koji će biti predat građanima na korištenje. Ovo podrazumijeva betoniranje podloge i postavljanje novih kamenih ploča dimenzija 40x60 cm. Ove ploče, koje su izuzetno otporne na sve vremenske uvjete, će biti postavljene na jednom dijelu parka te na pješačkoj stazi koja će povezivati ovaj „Park svjetlosti“ i park kod Druge gimnazije „Safet Isović“, kao njegova prirodna cjelina.

 

Na drugom dijelu novog parka će biti zasađena trava za šta će biti zaduženo Kantonalno javno komunalno preduzeće „Park“. Ovo preduzeće će osim nove trave također zasaditi sedam novih stabala koja će imati osvjetljenje, što će dodatno pojačati stilski efekat posebno noću, kao i nisko rastinje, te novu živu ogradu duž „Parka svjetlosti“ do Ulice Koševo.

 

Također je planirano da preduzeće „Park“ na kraju navedenih radova postavi parkovski mobilijar kojeg čine klupe za sjedenje i korpe za otpatke.

 

Ovaj projekat u ime Općine Centar vodi Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje koja je na početku radova, angažovala građevinsku firmu „Sela“ za pripremne radove uklanjanja starih ploča i podloge, te rušenja svih barijera prema parku „Safet Isović“ kod Druge gimnazije.