Postavljeni plastenici koje je Općina Centar dodijelila za 12 domaćinstva

Radnici konzorcija firmi ITC Zenica d.o.o i „Bios“ Visoko tokom proteklog perioda završili su sa montažom plastenika sa dodatnom opremom koje je Općina Centar dodijelila za 12 domaćinstva ruralnog područja općine - naselja Nahorevo, Nahorevska brda, Grdonj, Kromolj, Mrkovići, Panjina kula, Poljine, Radava, Alapi.

Općina Centar od 2016. godine provodi projekat „Podrška poljoprivrednim proizvođačima, boračkoj i izbjegličkoj populaciji za nabavku plastenika“ zahvaljujući kojem je dodijeljeno ukupno 120 plastenika za što je iz budžeta utrošeno više od 160.000 konvertibilnih maraka.

 

Ove donacije se dodjeljuju po utvrđenoj proceduri. Javni poziv za predaju novih zahtjeva za dodjelu plastenika u ovoj godini je raspisan 30. januara 2020. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na općinskoj web stranici: www.centar.ba (Javni pozivi, konkursi i oglasi) i bio otvoren 15 dana. Stručna komisija vrši uviđaj na terenu s ciljem utvrđivanja pogodnosti zemljišta za zasnivanje plasteničke proizvodnje nakon čega će izvršiti bodovanje i sačiniti prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu plastenika, na osnovu Pravilnika, a konačnu odluku će donijeti općinski načelnik.