Sanacija klizišta u Ulici Hakije Kulenovića i rješavanje problema saobraćaja u mirovanju prioritetni projekti na području MZ „Ciglane“

Početkom svake kalendarske godine načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, ima praksu da, posebno nakon usvajanja općinskog budžeta, posjeti sve mjesne zajednice gdje sa članovima savjet razgovara o projektima koji će biti realizovani sredstvima budžeta ove jedinice lokalne samouprave.

 

Tako je nakon MZ „Crni vrh-Gorica“, zajedno sa saradnicima iz općinskih službi, posjetio Mjesnu zajednicu „Ciglane“, gdje je sa članovima Savjeta ove mjesne zajednice razgovarao o realizovanim i planiranim projektima na ovom području. Kako je istaknuto, prvi od prioriteta za realizaciju je projekat sanacija klizišta u Ulici Hakije Kulenovića.

 

- Za ovaj projekat u općinskom budžetu smo obezbijedili sredstva. Početak realizacije ovog projekta zavisi od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo koji je realizator i nadzor sanacije klizišta. pored toga, problem saobraćaja u mirovanju namjeravamo riješiti izgradnjom podzemne garaže na Trgu Merhemića od tri etaža sa po 100 parking mjesta gdje bi stanari ovog dijela općine Centar imali povlastice prilikom zakupa parking mjesta. Dok ne izgradimo ovu garažu planiramo pokrenuti projekat uređenja, osvjetljenja i stavljanja u funkciju postojećih podzemnih garaža na Ciglanama, čime bismo riješili veliki problem stanovnicima gornjeg dijela naselja. Također, ove godine namjeravamo nastaviti sa projektom popločavanja i uređenje i ostalih dijelova Trga Merhemića, gdje prema planskoj dokumentaciji, nema nikakve izgradnje objekata. Ove godine planiramo pokrenuti i završiti projekte asfaltiranja 41 velike saobraćajnice u Centru, među kojima je i Ulica Husrefa Redžića, objasnio je Ajnadžić prisutnima.

 

Od projekata koji trebaju biti realizovani sredstvima iz budžeta Općine Centar na ovom području je i druga linija kosog lifta na Ciglanama gdje se završetak radova očekuje do 2. maja kada počinje obilježavanje Dana Općine Centar. Početak radova na Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina, u nekadašnjem parku kod Austrijske kuće, a današnjem parku Kemala Montena, treba započeti do 1. marta Dana nezavisnosti BiH. Također, od planiranih projekata izdvojena je i izgradnja vidikovca na završnoj stanici kosog lifta, obnova i izgradnja pješačkih staza i  javne rasvjete u parku Kemala Montena, te postavljanje bista u ovom parku posvećenih Pediju Ešdaunu, Tadeušu Mazovjeckom i Alojzu Moku, nastavak projekta izgradnje biciklističke staze i rješavanje smještaja mjesne zajednice i ambulante porodične medicine, obnova prostorija obdaništa „Vrapčići“ u Ulici Husrefa Redžića, izgradnja spomen-obilježja u parku Safet Isovića kod Druge gimnazije posvećenog poginulim maloljetnim borcima Armije RBiH....