Općina želi rješavati probleme saobraćaja u mirovanju

Privredni savjet Općine Centar, u petak 21. februara 2020. godine održao je sedmu sjednicu na kojoj je razmatran način rješavanja saobraćaja u mirovanju na području ove lokalne zajednice kroz modele javno-javnog ili javno-privatnog partnerstva te utvrđivanje elemenata javnog poziva za iskazivanje interesa privatnih partnera za realizaciju projekta izgradnje podzemnih garaža.

Na početku sjednice, prisutnima je prezentirana studija o mogućnostima finansiranja projekata modelom javno-privatnog partnerstva (JPP) koju je za potrebe Općine Centar izradila „Partneria“, društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje i podršku u razvoju javnih i privatnih investicija. Studiju je prezentirala direktorica „Partnerie“ Šemsa Alić.

 

Osnovni cilj izrade studije bio je da utvrdi da li je i do koje mjere je moguće primjeniti model JPP-a na implementaciji kapitalnih projekata Općine Centar, prvenstveno njene finansijske mogućnosti te da analizira strateško-plansku dokumentaciju Općine Centar i predloži potencijalne JPP projekte sa indikacijom daljih praktičnih koraka koje Općina može poduzeti na njihovoj realizaciji. Analizom je ustanovljeno da Općina Centar ima značajne mogućnosti za uspješnu primjenu modela JPP-a na razvoju kapitalnih projekata.  

 

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zahvalio se direktorici Alić na detaljnoj studiji te naglasio da su saobraćaj u mirovanju, veliki broj automobila i nedostatak parking prostora problemi koji godinama opterećuju Kanton Sarajevo, ali i središnju sarajevsku općinu, te da će Općina Centar u narednom periodu biti posvećena rješavanju navedenih problema.

 

-Najbolje rješenje za problem saobraćaja u mirovanju je izgradnja podzemnih garaža. Ova lokalna zajednica planira u budućem periodu gradnju podzemnih garaža na više lokacija i to na Merhemića trgu na Ciglanama, Bulevaru Franca Lehara, u parku „Prof. dr. Nijaz Duraković“, te na Trgu kulture „Jurislav Korenić. Zainteresirani smo da ove, ali i druge kapitalne projekte realizujemo kroz model javno-javnog ili javno-privatnog partnerstva. Predlažem da za narednu sjednicu Savjeta utvrdimo elemente javnog poziva za iskazivanje interesa javnih i privatnih partnera za realizaciju projekta izgradnje  podzemnih garaža, istakao je Ajnadžić.