Na Nahorevu započelo postavljanje javne rasvjete

U proteklih nekoliko dana angažovana firma „Step“ započela je sa radovima na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na 41 lokaciji na području 14 mjesnih zajednica Centra. U toku su radovi na postavljanju javne rasvjete u naseljima na Nahorevu.

Tim povodom je načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, zajedno sa saradnicima i predstavnicima Mjesne zajednice „Nahorevo“ obišao šire područje naselja Nahorevo i Nahorevskih brda. Obilasku su također prisustvovali i predstavnici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, kao realizator i nadzor projekta izgradnje i obnove javne rasvjete, te firme „Step“, kao odabranog izvođača radova.

 

Ovom prilikom je razgovarano, između ostalog, o nastavku ugradnje LED rasvjete na ovom području.

 

– Općina Centar će nastaviti da finansira izgradnju i obnovu javne rasvjete i danas smo dogovorili da, osim nekoliko lokacija na Nahorevu i Nahorevskim brdima, također ugradimo javnu rasvjetu na obnovljeno sportsko i dječije ciciban igralište smješteno preko puta Poljoprivredne zadruge Centar na Nahorevu. Ovih dana će predstavnici općinske Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje obići ovu lokaciju i uraditi premjer pristupnog puta do zaseoka Gradac na Nahorevu kako bismo pokrenuli projekat asfaltiranja, te će razmotriti sve mogućnosti za izgradnju još jednog dječijeg ciciban igrališta za najmlađe na ovom dijelu općine Centar, objasnio je načelnik Ajnadžić nakon obilaska terena.

 

Za potrebe realizacije pomenutog projekta izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete Općina Centar je prethodno obezbijedila 205.920 KM, dok je u ovogodišnjem budžetu za ovu namjenu planiran iznos od 570.000 KM.