U jeku migrantske krize

Općina Centar Sarajevo izdvaja 100 hiljada KM za sigurnost državne granice

Polazeći od najvećeg značaja obezbjeđenja državne granice na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu dramatično stanje u jeku migrantske krize, nepokrivenost ljudstvom i opremljenošću naših graničara općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić u potpunosti podržava poziv ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića da svi nivoi vlasti finansijski podrže rješavanje aktuelnih problema u ovoj oblasti.

Na sastanku koji je održan kao priprema za sjednicu Općinskog vijeća, rukovodstvo je prihvatilo inicijativu načelnika Ajnadžića da se na sjednici Vijeća, koja će biti održana 27. februara, predloži donošenje odluke o izdvajanju 100 hiljada KM iz budžeta ove lokalne zajednice kako bi se logistički podržale strukture koje se bave zaštitom naše državne granice, kako sa aspekta materijalno-tehničkog opremanja, tako i drugih prioriteta koje će utvrditi Ministarstvo sigurnosti BiH.