Posjeta Gerontološkom centru Sarajevo u Nedžarićima

Predstavnici Općine Centar su, u ime općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića, zajedno sa predstavnicima Komisije Općinskog vijeća Centar za statusna pitanja građana treće životne dobi danas posjetili Kantonalnu javnu ustanovu „Gerontološki centar Sarajevo „ koji je smješten u Aleji Bosne Srebrene 7 u Nedžarićima.

U ovom centru također ima dosta korisnika koji dolaze sa područja općine Centar o čemu su se članovi pomenute komisije posebno interesovali. Ovom prilikom je svoje goste iz centra direktorica Melisa Alibašić-Hadžić upoznala sa radom ovog centra i problemima sa kojima se susreću posebno iz oblasti palijativne njege. –Naš direktni finansijer je Kanton Sarajevo odnosno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Za sadašnju upravu ovog centra je prioritet obezbijediti dobre uslove za naše korisnike. Stoga planiramo započeti sa obnovom medicinskog stacionara koji nie obnavljan od osnivanja ovog centra. Za ovaj projekat smo dobili sredstva i uskoro raspisujemo javni poziv za odabir izvođača radova. Također nam je jedan od prioriteta obnova postojećeg lifta odnosno ugradnja novog, kao i obnova postojeće kotlovnice, objasnila je  Alibašić-Hadžić.

 

U ime općinskog načelnika posjeti su također prisustvovali njegov savjetnik Osmo Babić i pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić.

 

 –Općinski načelnik Nedžad Ajnadžić zajedno sa Općinskim vijećem Centar daje veliki doprinos na unapređenju i zaštiti zdravlja osoba treće životne dobi. Tako pored jednokratnih socijalnih pomoći, plaćanja troškova nabavke lijekova i liječenje, tokom njegovog mandata otvorena su tri centar za zdravo starenje, a namjera je da otvorimo sveukupno pet ovakvih centara čija svrha se pokazala kada se radi o osobama treće životne dobi. Također načelnik Ajnadžić ima u planu na mjestu razrušene zgrade Diskotona u Nahorevskoj ulici te pored Javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ na Nahorevu otvori dom za stare. Ovaj projekat bi bio realizovan u saradnji sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, kazao je Babić.

 

Komisijuza statusna pitanja građana treće životne dobi čine: Aida Gredić, predsjednica, Emina Hajvazović, zamjenica predsjednice, te članovi Azra Brutus,  Vera Erbez, Nada Lačević, Fikreta Šiširović i Maja Anzulović.