Recikliranjem smeća možemo spasiti planet

Predstavnici Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) su u saradnji sa firmama „Ekopak“, ovlaštenim operaterom za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, i „Kesa“, kompanija koja se bavi izradom odjevnih predmeta i asesoara od recikliranih kesa, sredinom februara ove godine za učenike, članove ekoloških sekcija, iz tri osnovne škole sa Centra: „Nafija Sarajlić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Hasan Kaimija“, održali edukativno predavanje o značaju recikliranja otpada.

Tokom navedenog predavanja, koje je održano u okviru projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“, učenici iz pomenutih škola su naučili o sistemima upravljanja otpadom, odnosno o osnovnim principima izbjegavanja nastanka i smanjenje otpada, o ponovnoj upotrebi ambalaže i reciklaži, te o obradi i odlaganju odnosno deponovanju otpada.

 

Prvi korak u ovom procesu je ispravan odabir proizvoda u trgovini sa odgovarajućem ambalažom na kojoj je stavljena oznaka „Zelena tačka“, koja znači da nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, postoji sistem koji će se za tu ambalažu pobrinuti, prikupiti je i reciklirati, umjesto da završi na deponiji ili u okolišu. Ispravnim odvajanjem otpada koji se može ponovo preraditi smanjujemo ukupne količine otpada za 89%. Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce može proizvoditi svjetlo četiri sata uz pomoć klasične sijalice ili obezbijediti rad kompjutera u trajanju od tri sata. Kada recikliramo staklo, 50% manje zagađujemo vode u odnosu na proizvodnju nove boce iz prirodnih resursa. Boci od stakla potrebno je 4000 godina da se raspadne u prirodi, a i više na odlagalištu. Rudarenje i transport materijala za proizvodnju stakla proizvodi dodatnih 200 kilograma otpada za svaku tonu proizvedenog stakla.  

 

Za proizvodnju jednog cekera od iskorištenih plastičnih kesa potrebno je minimalno 30 kesa, koje se kroz poseban proces čiste i pripremaju za izradu novog predmeta. Pored smanjenja PVC otpada u okolišu, što stvara bolje uslove za zdrav život, firma „Kesa“ također otvara i nova radna mjesta za osobe sa poteškoćama u razvoju koje redovno uključuju u proces proizvodnje. 

 

Nakon edukacije članovima ekoloških sekcija podijeljeni su cekeri za selektivno odvajanje otpada (plastika/staklo/papir) koje je izradila firma „Kesa“ i koji se koriste u kampanji selektivnog prikupljanja i odvajanja ambalaže i ambalažnog otpada.