Od 17. do 28. februara anketiranje korisnika usluga Općine Centar

U cilju stalnog poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža građanima, Općina Centar Sarajevo, u skladu sa normama usvojenih ISO standarda kvaliteta, redovno obavlja anketiranje korisnika njenih usluga.

Na bazi detaljne analize odgovora, sugestija i prijedloga anketiranih, općinske službe će poduzeti mjere i donijeti odluke kojima će se dalje unapređivati kvaliteta usluga koje pružaju građanima. Anketiranje je dobrovoljno i anonimno.

 

Naredno anketiranje građana će biti izvršeno 17. do 28. februara 2020. godine.

 

Anketne listiće građani mogu dobiti u zgradi Općine Centar (Mis Irbina 1) i to u šalter-sali Matičnog ureda i na Info-punktu, kao i u prostorijama svih 17 mjesnih zajednica, te u centrima za zdravo starenje (Maršala Tita 12, Muhameda Kantardžića 3 i Nahorevska 103). Također anketne listiće je moguće ispuniti u Centru za kulturu i mlade Općine Centar (Jelića 1) te u Centru za sport i rekreaciju (Mis Irbina 10).

 

Anketni listić moguće je direktno ispuniti ili odštampati sa općinske web stranice www.centar.ba 

 

Popunjene anketne listiće građani mogu odložiti u kutije koje će biti postavljene na pomenutim punktovima ili ih poslati redovnom poštom.

 

Pozivamo građane da se u što većem broju odazovu ovoj anketi u cilju daljeg poboljšanja kvaliteta usluga općinske administracije.