Radovi na redovnom održavanju saobraćajnica u Centru

Radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su uspjeli završiti većinu obaveza iz ugovora o izvođenju radova na redovnom održavanju ulica na području općine Centar, kojeg su potpisali načelnik Centra dr. Nedžad Ajnadžić i direktor građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka Senad Sejdić.

Prema odredbama ovog dokumenta, čija vrijednosti iznosi 38.500 KM, sredstva koja su obezbijeđena u budžetu Općine Centar, završeni su radovi na sanaciji oštećenja na kolovoznoj konstrukciji u ulicama Kromolj i Gornji Kromolj. Završeno je rušenje postojećeg armirano-betonskog zida sa sanacijom trotoara u Alipašinoj ulici, kao i uređenja prostora niša za kontejnere u ulicama Nusreta Šišića Dede, Branilaca Šipa preko puta 19, Husrefa Redžića i Muhameda Hadžijahića.

 

Od planiranih projekata, koji predstavljaju također dio potpisanog ugovora, preostaje još da pomenuta građevinska firma postavi objekte na cesti za usporavanje brzine motornih vozila tako zvane „ležeće policajce“ u ulicama Dejzina Bikića, Braće Begić 48 i Nusreta Šišića Dede na Koševskom brdu. Rok za završetak navedenih radova je 30 dana, što naravno najviše zavisi od vremenskih prilika s obzirom na zimski period godine.