Općina Centar poduzima sve neophodne aktivnosti na stvaranju preduslova za početak izgradnje Prve transverzale

S obzirom na činjenicu da se projekat izgradnje Prve transverzale nalazi u vrhu prioriteta ove lokalne zajednice, Općina Centar Sarajevo na čelu sa načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem poduzima sve neophodne aktivnosti kako bi svi poslovi iz nadležnosti ove lokalne zajednice bili što prije završeni.

S tim u vezi, ubrzano se radi i na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, te stvaranju preduslova za rušenje objekata koji se nalaze na trasi Prve transverzale, a što direktno utiče na početak izgradnje.

 

Posljednja aktivnost ove lokalne zajednice kada je u pitanju Prva transverzala je procjena nepokretnosti objekta salona namještaja „Lily“ u ulici Halida Kajtaza 2 koji je planom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo predviđen za rušenje s obzirom da se nalazi na trasi Prve transverzale.

 

Općina Centar je u rekordnom vremenu izvršila procjenu nepokretnosti objekta salona namještaja „Lily“ čime su stvoreni uslovi za nastavak rušenja objekata na trasi Prve trasnverzale.

 

Općina Centar će i u buduće sve zahtjeve Vlade Kantona Sarajevo i nadležnih ministarstava, te Zavoda za izgradnju KS i kantonalne Direkcije za puteve u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja uklanjanja stambenih i poslovnih objekata na važećoj, planom utvrđenoj trasi Prve transverzale, u svakom pojedinačnom predmetu, za koje je dostavljena potpuna i uredna dokumentacija od strane ovih institucija, rješavati u najhitnijim zakonom predviđenim rokovima.