Info dan u okviru javnog poziva za učešće u CEFE Programu poduzetničke podrške u općini Centar Sarajevo

Općina Centar Sarajevo i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od Ambasade SAD u BiH, objavili su Javni poziv mladim osobama za prijavu za učešće u CEFE Programu poduzetničke podrške u općini Centar.

Kroz ovaj Program polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, podrška u izradi biznis plana i registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska i dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

 

Puni tekst Javnog poziva i dodatne informacije o programu se mogu pronaći na web stranici Općine Centar http://www.centar.ba/upload/documents/Tenderi/javnipozivi/20200115%20Javni%20poziv%20CEFE%20PPP%20Centar%20Sarajevo.pdf, a obrazac zainteresovani mogu preuzeti na sljedećem linku

http://www.centar.ba/upload/documents/Tenderi/javnipozivi/20200115%20Formular%20za%20prijavu%20Centar%20Sarajevo.xlsx kao i info-pultu u zgradi Općine Centar (Mis Irbina 1).

 

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 16. februara 2020. godine na Protokol Općine Centar Sarajevo (Mis Irbina 1).

 

Кako bi potencijalni kandidati i kandidatkinje koji planiraju uzeti učešće u programu podrške poduzetništvu putem javnog poziva dobili sve potrebne informacije, Općina Centar i Udruženje trenera CEFE u BiH organizuju javnu prezentaciju ovog poziva.

 

Prezentacija će se održati 14. februara 2020. godine u 11,30 sati u prostorijama biznis centra Networks (Skenderpašina 1).

 

Sve zainteresirane pozivamo da prisustvuju prezentaciji i prijave se za učešće u javnom pozivu, odnosno programu podrške poduzetništvu.