Nastavak podrške ustanovama koje brinu o starim i nemoćnim, te osobama sa invaliditetom

U Općini Centar potpisan je protokol o realizaciji granta za potrebe Javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ u iznosu od 5.000 KM koji je iz budžeta ove lokalne zajednice izdvojen u svrhu poboljšanja uslova boravka i socijalno zdravstvenog zbrinjavanja osoba sa invaliditetom.

U ime Općine Centar protokol je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, dok je u ime direktora Doma Hazima Durmiševića protokol potpisao njegov saradnik Husnija Ovčina.

 

Ovčina se u ime korisnika i uposlenika Doma zahvalio na doniranim sredstvima.

 

–Donacija Općine Centar značajno će doprinijeti poboljšanju uslova boravka i socijalno zdravstvenom zbrinjavanju osoba sa invaliditetom. Iskreno se nadam da će Općina Centar i u narednom periodu finansijski pomagati rad ove ustanove, naglasio je Ovčina.

 

Načelnik Ajnadžić je istakao da Općina Centar već dugi niz godina pomaže i podržava rad pomenute ustanove, a takva uspješna saradnja će biti nastavljena i u budućnosti.

 

Osnovna djelatnost Doma je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje odraslih tjelesno invalidnih osoba, među kojima veći broj pripadnika boračke populacije, sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, duševno oboljelih i hronično bolesnih osoba, te osoba sa specifičnim oboljenjima, ukoliko ne postoje osnovni uslovi za njihov smještaj u vlastitoj ili drugoj porodici, a nije im neophodno bolničko liječenje ili je ono završeno. Korisnicima se pružaju usluge stalnog stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, stručnog socijalnog rada, psihosocijalne pomoći i podrške, radno-kreativne i sportsko-rekreativne aktivnosti, te brojna kulturno-zabavna događanja.