IZ BUDŽETA IZDVOJENO 27.548 KM

Općina Centar organizator sportsko–inkluzivnog programa za djecu sa poteškoćama u razvoju

Imajući u vidu da je organizovani oblik tjelesne aktivnosti jako značajan u odrastanju djeteta i da predstavlja bazu za pravilan razvoj Općina Centar iz godine u godinu obezbjeđuje sve značajnija sredstva za sport, iako ta oblast nije u njenoj direktnoj nadležnosti.

Centar za sport i rekreaciju – javna ustanova čiji je osnivač Općina Centar u saradnji sa Centrom za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „Colibri“ nastavlja realizaciju sportsko – inkluzivnog programa za djecu sa poteškoćama u razvoju.

 

S obzirom da u našoj zemlji ne postoji niti jedna institucija koja na ozbiljan i planski način nastoji pokrenuti i uključiti djecu sa poteškoćama u razvoju u organizovane sportske aktivnosti, pokretanje sportsko-inkluzivnog programa je od velikog značaja. Pozitivni efekti ovog programa reflektiraju se, ne samo na djecu polaznike, već i na njihove roditelje.

 

Sportsko-inkluzivni program počinje u ponedjeljak 10. februara 2020. godine, a vode ga iskusni profesori sporta i tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Program se sastoji od tri faze. Prva faza podrazumijeva osnovne oblike kretanja za razvoj osnova motorike (savladavanje prostora, prepreka i otpora) na kojima se kasnije mogu graditi kompleksnije i zahtjevnije motoričke vještine. Druga faza podrazumijeva tehnike sportskih disciplina koje obuhvataju vježbe iz bazičnih sportova, odnosno iz atletike i gimnastike. I na kraju treća faza podrazumijeva igre, i to elementarne, štafetne i pojednostavljene sportske igre.

 

Termini održavanja programa su ponedjeljak i srijeda od 14 sati u prostorijama FIS-a (Mis Irbina 10). Sve dodatne informacije moguće je dobiti na broj 033 268 760.