Općina Centar donirala 10.000 maraka Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

U Općini Centar potpisan je protokol o realizaciji granta za potrebe Javne ustanove Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić u iznosu od 10.000 KM koji je iz budžeta ove lokalne zajednice izdvojen u svrhu nastavka provođenja inkluzivnog projekta „Agrotehnički radni centar“.

Protokol je u ime Općine Centar potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, a u ime Zavoda to je učinila direktorica Mevlida Bandić. Potpisivanju protokola prisustvovao je i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sulejman Haljevac.

 

Načelnik Ajnadžić je naglasio da Općina Centar svesrdno pruža podršku projektima koji imaju za cilj integraciju osoba sa poteškoćama u razvoju u društvo, te da im pokaže da nisu zaboravljeni.

 

-Inkluzija je jedan veliki proces kroz koji mi svi pokazujemo socijalnu senzibilnost. Ono što želimo pokazati je želja i briga društva za osobe sa poteškoćama u razvoju, te jača afirmacija na tom polju. Općina Centar će Javnoj ustanovi Pazarić i u budućnosti pružati finansijsku podršku u radu, istakao je Ajnadžić.

 

Direktorica Bandić se u ime korisnika i uposlenika Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić zahvalila na doniranim sredstvima.

 

-Ovo je već treća namjenska donacija Općine Centar u veoma kratkom vremenskom periodu. Prva se odnosila na kupovinu profesionalne mašine za sušenje veša, zatim donacija za osposobljavanje farme koka nosilja. Današnju donaciju u iznosu od 10.000 maraka ćemo iskoristiti za provođenje inkluzivnog projekta „Agrotehnički radni centar“. Naime, želimo našu plasteničku proizvodnju i ogledne parcele aktivirati jer samim tim naša radna okupacija koja je namijenjena za korisnike koji su iskazali interes će se upotpuniti i obogatiti život našim korisnicima. Veliki je broj naših štićenika koji žele to raditi, a u okviru radne okupacije oni za svoj rad primaju plaću i osjećaju se korisno. Hvala Općini Centar jer je pokazala senzibilitet prema Zavodu, a iskreno se nadam da ćemo ukazano povjerenje opravdati, kazala je Bandić.

 

Zavod Pazarić je javna ustanova čija djelatnost je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, obrazovanje i osposobljavanje za život i rad prema preostalim sposobnostima i sklonostima i provođenje radne aktivnosti djece i mladih sa smetnjama u psihičkom razvoju umjerenog, težeg i teškog stepena, kao i lica sa kombinovanim smetnjama.

 

JU Zavod Pazarić vodi brigu o korisnicima sa područja cijele Bosne i Hercegovine i najstarija je ustanova iz ove oblasti u našoj državi.