Otvoreno pismo načelnika Ajnadžića Dini Mustafiću

Povodom izjave gospodina Dine Mustafića da Nedžada Ajnadžića treba zaustaviti i da je uzurpirao pola Sarajeva, načelnik Općine Centar je uvaženom režiseru uputio otvoreno pismo:

Na lokalitetu Parka prof.dr. Nijaz Duraković (Hastahana), u skladu sa Regulacionim planom koji je usvojilo Općinsko vijeće Centar Sarajevo, planirana je izgradnja poslovnog objekta P+3 ukupne površine 3.500 kvadratnih metara i to na dijelu sadašnjeg parking prostora.

 

Ranijim planom iz 2007. godine predviđena je izgradnja objekta dvostruko većih gabarita (cca 7.500 kvadratnih metara) i to na lokaciji u centralnoj zoni parka Hastahana.

 

Dakle, vrlo je jasno da će parkovski prostor na ovom lokalitetu na osnovu novog plana zauzeti mnogo veću površinu u odnosu na raniji plan.

 

Želim istaknuti da će u okviru realizacije projekta konačnog uređenja ovog lokaliteta biti izgrađeni važni sadržaji za građane, kako Marijin dvora, tako i cijele općine, kao što su umjetnička galerija koja će biti višestruko veća u odnosu na ranije uklonjeni umjetnički paviljon na uglu ulica Titova-Koševo, prostor za društvene aktivnosti mladih, prostor za rad Mjesne zajednice Marijin dvor, te odgovarajući rekreativni sadržaji u parkovskom prostoru. Ispod parkovske površine planirana je izgradnja troetažne podzemne garaže koja će riješiti dugogodišnje probleme saobraćaja u mirovanju na ovom lokalitetu.

 

Izradu idejnog arhitektonskog rješenja, kojim će se utvrditi svi navedeni i drugi sadržaji, Općina je povjerila Institutu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu koji će s tim u vezi provesti postupak nagradnog natječaja, nakon čega će najbolji radovi biti predstavljeni javnosti.

 

Istovremeno želim upoznati javnost da sam kao načelnik Općine inicirao da se razmotri mogućnost uklanjanja objekta hotel „Pošta“ kako bi se napravio jedinstven prostor i integrirao Pozorišni trg Susan Sontag sa Trgom kulture Jurislav Korenić.

 

Ovu ideju snažno je podržao Arhitektonski savjet, nakon čega se krenulo u postupak razmatranja ove mogućnosti pred nadležnim kantonalnim institucijama i to Zavodom za planiranje razvoja i Zavodom za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa Kantona Sarajevo.

 

Nažalost, pozitivan stav Zavoda za planiranje razvoja sa aspekta mogućnosti izgradnje jedinstvenog trga se ne može realizovati s obzirom da stav Zavoda za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa ne omogućava integraciju ovog prostora, jer stoji na stanovištu da je objekat hotela „Pošta“ potrebno kao objekat ambijentalne vrijednosti obnoviti na sadašnjoj lokaciji.

 

S obzirom da je vlasnik hotela „Pošta“ kao investitor, u skladu sa zakonom, pokrenuo postupak koji se odnosi na obnovu ovog objekta, u narednim mjesecima će nakon izrade propisane planske dokumentacije i javnih rasprava o tim dokumentima Općinsko vijeće donijeti odgovarajuću odluku.

 

Želim podsjetiti da je Općina Centar u skladu sa nagradnim natječajem na Akademiji likovnih umjetnosti finansirala uređenje lokaliteta ispred Pozorišta mladih koji je više godina bio visoko profitabilni parking, a novim urbanističkim rješenjem umjesto dosadašnjeg parkinga, općina Centar i Sarajevo dobili su novi gradski Trg kulture sa imenom istaknutog kulturnog radnika Jurislava Korenića.

 

Nadam se da ćete i Vi lično zajedno sa drugim zainteresiranim građanima dati svoj kreativan doprinos u vezi sa ovim projektima u okviru predstojećih javnih razmatranja predloženih urbanističkih rješenja od strane stručnih institucija.

 

U tom kontekstu jasno je da o projektima uređenja urbanog prostora ne odlučuje nijedan pojedinac, pa ni načelnik Ajnadžić, već Općinsko vijeće nakon provedenih zakonom predviđenih postupaka uz potpuno otvoren, javan i transparentan rad.