Općina Centar donirala 7.000 maraka za Porodično savjetovalište KS

U Općini Centar potpisan je protokol o realizaciji granta za potrebe Javne ustanove „Porodično savjetovalište“ Kantona Sarajevo u iznosu od 7.000 KM koji je iz budžeta ove lokalne zajednice izdvojen navedenoj ustanovi za realizaciju programskih ciljeva i projekata i za poboljšanje uvjeta rada i nesmetano funkcionisanje.

Protokol je u ime Općine Centar potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, a u ime Porodičnog savjetovališta to je učinila direktorica Senada Bosno.

 

Načelnik Ajnadžić je naglasio da Općina Centar, iako nema zakonsku obavezu, sa velikim zadovoljstvom pomaže rad ove ustanove.

 

-Naša lokalna zajednica je i ranije pomagala Porodičnom savjetovalištu, a ovo je samo nastavak dobre saradnje. Iskreno se nadam da će vam donacija biti od koristi, a siguran sam da će se saradnja dvije institucije u budućnosti nastaviti i unaprijediti, dodao je Ajnadžić.

 

Nakon što je potpisala pomenuti protokol, direktorica Bosno je izrazila zahvalnost Općini Centar koja pokazuje veliki senzibilitet da pomaže rad ove ustanove.

 

-Porodično savjetovalište će u narednom periodu predstaviti novi spektar usluga koje će podrazumijevati ranu intervenciju sa fokusom na jačanje partnerskih odnosa i roditeljskih kompetencija roditelja koji imaju djecu sa invaliditetom i sa određenim poteškoćama u razvoju. Pored rane intervencije radit ćemo na socijalnoj inkluziji osoba treće životne dobi. Socijalna inkluzija bi podrazumijevala psiho-socijalni tretman koji bi radili naši stručnjaci, a također i zdravstveni tretman kroz interaktivne radionice. Sredstva koja smo danas dobili od Općine Centar će biti usmjerena na projektne aktivnosti vezane za ranu intervenciju i socijalnu inkluziju osoba treće životne dobi, pojasnila je Bosno.

 

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ pripada mreži ustanova socijalne zaštite, koja je u svom djelokrugu rada usmjerena na pružanje stručne psihosocijalne pomoći i podrške građanima. Vizija Porodičnog savjetovališta je „Funkcionalna porodica - sretno društvo“, a misija ove ustanove je pružanje psihosocijalnih usluga cijeloj populaciji Kantona Sarajevo i šire, oslonjenih na koncept sistemske porodične terapije i rezultate razvojno-istraživačkih projekata, sa ciljem pružanja psihosocijalne podrške, pomoći i zaštite porodice kao nukleusa društva. Važan dio misije je i saradnja sa institucijama koje se na posredan ili neposredan način bave porodicom, poštujući vrijeme i društveni kontekst u kojem živimo i radimo.