Obilježena 26.godišnjica masakra civila na pijaci Markale

Povodom obilježavanja 26. godišnjice od pogibije naših sugrađana na pijaci Markale, predstavnici svih nivoa vlasti su zajedno sa članovima porodica poginulih 5. februara 2020. godine obilježili jedan od najkrvavijih događaja tokom četverogodišnje opsade Sarajeva.

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje veliki broj građana je na dostojanstven način iskazao poštovanje za poginule sugrađane. Na današnji dan ratne 1994. godine od granate 120 mm ispaljene oko 12,30 sati sa agresorskih položaja na Mrkovićima, život je izgubilo 68, dok su 144 civila ranjena na pijaci Markale.

 

Delegaciju Općine Centar predvodili su načelnik Općine dr. Nedžad Ajnadžić i predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Karolina Karačić, zajedno sa dopredsjedavajućim Općinskog vijeća Mustafom Mulićem, savjetnicima načelnika Mustafom Resićem, Dževadom Bećirevićem i Osmom Babićem, te vijećnikom Dževadom Topićem.

 

Tog februarskog dana poginuli su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić,Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, Ibro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Sabit Rizvo, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.