JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA

Općina Centar i ove godine dodjeljuje plastenike

U sklopu projekta „Podrška poljoprivrednim proizvođačima, boračkoj i izbjegličkoj populaciji za nabavku plastenika“ Općina Centar Sarajevo, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, raspisala je i ove godine javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika, koji je objavljen 30. januara 2020. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na općinskoj web stranici: www.centar.ba (Javni pozivi, konkursi i oglasi) i ostaje otvoren 15 dana.

Pravo na dodjelu plastenika, površine 50 kvadratnih metara sa dodatnom opremom, imaju svi zainteresirani stanovnici općine Centar koji posjeduju, odnosno koji su zakonski korisnici poljoprivrednog zemljišta na području općine Centar pogodnog za plasteničku proizvodnju.

 

U javnom pozivu su navedeni kriteriji koji nose određeni broj bodova. Osim vrednovanja pogodnosti zemljišta, dodatne bodove dobivaju nezaposlena lica, demobilisani borci, članovi uže porodice poginulih branitelja, ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata, logoraši... Kandidati koji su aplicirali i ispunili uslove iz prethodnog javnog poziva u 2019. godini imaju prednost i neće biti ponovo bodovani. Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti lica kao i njihovi članovi domaćinstava koji su u ranijem periodu dobili plastenike od općine, ministarstva, humanitarnih organizacija i dugih institucija.

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar obezbijeđeno je 30.000 KM za nabavku plastenika.

 

Odluku o dodjeli plastenika donosi općinski načelnik na prijedlog stručne komisije koja će izvršiti uvid na terenu i utvrditi pogodnost zemljišta za zasnivanje plasteničke proizvodnje, izvršiti bodovanje i predložiti kandidate za dodjelu plastenika.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Centar (Mis Irbina 1), kontakt osobe Imra Mulahuseinović Ramljak i Ajla Hadžalić, telefon broj 033/562-512.