KREDITNA LINIJA ZA UTOPLJAVANJE INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA

Zajednički projekt BBI banke i Općine Centar na smanjenju zagađenosti u Sarajevu

U cilju poboljšanja energetske efikasnosti Općina Centar je u ovogodišnjem budžetu osigurala 50.000 maraka za subvencioniranje kamatne stope vlasnicima objekata individualnog stanovanja za kreditnu liniju namijenjenu utopljavanju objekata na području općine Centar.

Na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji Općine Centar i BBI banke, kojeg su potpisali općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i predsjednik Uprave Bosna Bank International d.d. Sarajevo Amer Bukvić, u četvrtak 30. januara 2020. godine objavljen je javni poziv za odabir korisnika sredstava finansiranja za utopljavanje individualnih stambenih objekata na području općine Centar.

 

Javni poziv je objavljen u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Dnevni avaz“, te na općinskoj web stranici: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi, kao i web stranici BBI banke: https://www.bbi.ba/bs/stanovnistvo/subvencionirana-linija-opcine-centar-utopljavanje-stambenih-objekata

 

Riječ je o partnerstvu u kojem će BBI banka građanima staviti na raspolaganje 500 hiljada KM, na period od sedam godina i sa maksimalnim iznosom od 20 hiljada KM po zahtjevu i stopi od nula posto. Profitnu maržu u visini od 2,98 subvencionirat će u potpunosti Općina Centar.

 

Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica koja su vlasnici individualnih stambenih objekata na području općine Centar koja su stalno zaposleni ili penzioneri, posjeduju sposobnost otplate u skladu sa pravilima banke, čiji poslodavac nije u procesu stečaja ili likvidacije, imaju ukupan radni staž minimalno 6 mjeseci, te nemaju aktivna zaduženja u C, D ili E kategoriji.

 

Finansiranja koja su predmet ovog javnog poziva odnose se isključivo na utopljavanje individualnih stambenih objekata na području općine Centar, a predmet utopljavanja mora imati urednu dokumentaciju i sve potrebne dozvole.

 

U javnom pozivu osim kriterija za odabir korisnika navedena je i potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti prilikom prijave.

 

Svi zainteresovani svoje prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu podnijeti u zatvorenim kovertama sa naznakom „Zahtjev za finansiranje iz linije općine Centar” lično u podružnici Sarajevo – poslovnica Ferhadija u Ulici Fra Grge Martića 4 i BBI Centrala u Ulici Trg djece Sarajeva bb ili putem elektronske pošte: info@bbi.ba.

 

Sve dodatne informacije je moguće dobiti putem besplatne info linije 0800 200 20, putem e-maila: info@bbi.ba ili putem web stranice: www.bbi.ba

 

Javni poziv ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene prijave i prijave koje ne ispunjavaju uslove javnog poziva neće biti razmatrane.