Općina Centar ustupa na korištenje stanove punoljetnim štićenicima Doma na Bjelavama

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicima posjetio je prostorije Kantonalne javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ na Bjelavama, gdje ga je ugostio direktor ove ustanove Tarik Smailbegović.

Povod posjete delegacije iz Općine Centar je potpisivanje protokola o izdvajanju 10.000 KM iz općinskog budžeta za potrebe nabavke kreveta i madraca za tri odjeljenja Doma na Bjelavama. U ime Općine Centar koja donira navedena sredstva protokol je potpisao načelnik Ajnadžić, dok je u ime Doma na Bjelavama protokol potpisao direktor Smailbegović koji se ovom prilikom zahvalio na ovoj i dosadašnjim donacijama koje je Općina Centar davala ovoj ustanovi za smještaj djece bez roditeljskog staranja.

 

-Sretni smo što smo smješteni na području ove općine koja uvijek, kada imamo neke vanredne situacije, prva izađe u susret. Današnje potpisivanje dokumenata predstavlja nastavak naše uspješne saradnje i sredstva koja su nam odobrena ćemo iskoristiti za nabavku 50 dječijih krevetića sa madracima. Prošle godine su nam također obezbijedili sredstva za obnovu određenih prostorija u Domu i svake školske  godine zahvaljujući Općini Centar dobijamo besplatne đačke užine za našu djecu u osnovnoj i srednjoj školi. Također u dosta projekata, koje realizuju općinske javne ustanove Centar za sport i rekreaciju i Centar kulture i mladih, aktivno su uključeni naši štićenici, izjavio je Smailbegović.

 

Osim navedenog također je danas potpisan i protokol o saradnji s ciljem osiguravanja pomoći u rješavanju egzistencijalnih pitanja djece i omladine bez roditeljskog staranja, a o čemu se tačno radi objasnio je načelnik Ajnadžić.

 

–Ovaj pilot projekat, na koji je svoju saglasnost dalo i Općinsko vijeće Centar, predstavlja stvaranje uslova za osnaživanje socijalnog statusa ove djece sa njihovim punoljetstvom, posebno u bližim rodbinskim vezama, koji će svoj život nakon Doma nastaviti u stanovima koje će im Općina Centar ustupiti na korištenje za simboličnu cijenu i pod stručnim nadzorom osoblja iz Doma Bjelave. Mi sada imamo spremnu jednu stambenu jedinicu, dok u perspektivi planiramo izdvojiti još dvije za pomenutu namjenu. Ovo je jako važno kako bi djecu uključili u bolje društvene tokove. Također za štićenike ovog doma možemo obezbijediti prvo radno iskustvo u Općini Centar, kao podršku njihovoj socijalnoj inkluziji, izjavio je Ajnadžić.

 

U KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ na Bjelavama boravi 96 djece bez roditeljskog staranja i 60 uposlenih. Današnjem potpisivanju protokola su u ime Općine Centar također prisustvovali i savjetnik općinskog načelnika Dževad Bećirević i pomoćnice načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti odnosno za registar i upravljanje imovinom Jasmina Fazlić i Munevera Hodžić.