Sutra primopredaja mašina za čišćenje snijega

U srijedu, 29. januara 2020. godine u 12 sati na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će upravi Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“, te mjesnim štabovima civilne zaštite predati na korištenje šest mašina za čišćenje snijega.

Općina Centar je za nabavku pomenutih mašina izdvojila 30.300 maraka. Jedna mašina će biti data na korištenje Javnoj ustanovi „Centar za sport i rekreaciju“, a preostalih pet će koristiti štabovi civilne zaštite, i to štabovi mjesnih zajednica „Soukbunar“, „Betanija-Šip“, „Nahorevo“ i „Hrastovi-Mrkovići“.