Projektu „Kuća podrške – održivo pružanje usluga za starije osobe u kući“ priključuje se Općina Centar

Općina Centar Sarajevo, na čelu sa načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem učestvuje u projektu „Kuća podrške – održivo pružanje usluga za starije osobe u kući“ koji provodi humanitarna organizacija „Hilfswerk Austria International“, a finansira Austrian Development Agency (ADA).

S tim u vezi u Općini Centar je održan sastanak sa predstavnicama humanitarne organizacije „Hilfswerk Austria International“ za BiH Azemom Avdusinović i Suzanom Jašarević. Trajanje realizacije projekta je tri godine, a ukupna vrijednost projekta je 480.000 eura. Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete života starih i nemoćnih osoba.

 

Direktorica Jašarević je prezentirala projekt.

 

-Naš prvi korak u realizaciji projekta je registracija ustanove i pronalazak prostora u kojem će biti smješten mobilni tim za njegu starih i iznemoglih osoba. Nakon što izvršimo registraciju ustanove, pristupit ćemo istraživanju i mapiranju potreba starijih osoba, za šta će nam biti potrebna pomoć institucija. Paralelno s tim radit ćemo na edukaciji njegovateljica koje ćemo zaposliti na poslovima pružanja njege i pomoći u kući u okviru ovog projekta. U zavisnosti od potreba stanovništva napravit ćemo ponudu usluga koje ćemo pružati. Cilj je da uspostavimo sistem koji će biti održiv, a pored zbrinjavanja starijih osoba, kroz projekat ćemo zapošljavati osobe koje se nalaze u evidenciji Biroa za zapošljavanje. Planiramo sarađivati i sa centrima za zdravo starenje u cilju socijalizacije osoba treće životne dobi. Očekujemo da ćemo već krajem ove godine moći krenuti sa pružanjem usluga mobilne njege. Radujemo se da je Općina Centar prepoznala značaj ovog projekta i da će biti naš partner, pojasnila je Jašarević.

 

Načelnik Ajnadžić je iskazao opredijeljenost Općine Centar da stvara bolje uslove za osobe treće životne dobi.

 

-Općina Centar godinama pokazuje senzibilitet prema osobama treće životne dobi i izdvaja značajna finansijska sredstva za ovu oblast. Na taj način želimo istaknuti značaj ove populacije i njihov doprinos društvenoj zajednici, osigurati adekvatnu brigu i potaknuti uključivanje starijih osoba u društveni život, te podići svijest o problemima i izazovima starenja u današnjem svijetu. Siguran sam da ćemo zajedno napraviti važan iskorak kada je u pitanju briga o starijim osobama, a spremni smo obezbijediti prostor za rad. U ovom trenutku je najvažnije da napravimo evidenciju starijih osoba kojima je potrebna njega, istakao je Ajnadžić.