Preko 200 mladih dobilo certifikate za uspješno završene kurseve engleskog i njemačkog jezika i računarske grafike

U prostorijama Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo u utorak, 21. januara 2020. godine, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić uručio je diplome polaznicima besplatnih kurseva engleskog i njemačkog jezika i računarske grafike.

U proteklom periodu oko stotinu mladih uzrasta od 15 do 30 godina sa područja općine Centar pohađalo je besplatni kurs engleskog i njemačkog jezika koji je realizirala Općina u saradnji sa Školom za strane jezike „Poliglot“.

 

Pored navedenog kursa, u Centru kulture i mladih Općine Centar također je realiziran besplatan interaktivni kurs engleskog jezika koji je pohađalo oko 80 mladih osoba, te besplatan kurs računarske grafike koji je pohađalo oko 40 polaznika.

 

Navedene projekte je u cjelosti finansirala Općina Centar sa ciljem da podstakne mlade ljude da kroz učenje prošire svoje vidike, ali i da radom na sebi steknu korisno znanje i vještine, a što je i jedan od prioriteta općinske Strategije prema mladima za period 2014-2020. godine.

 

Načelnik Ajnadžić je naglasio da Općina Centar mnogo ulaže u poboljšanje položaja mladih, te da će se ovi projekti nastaviti i u budućnosti.

 

-Općina Centar kao odgovorna lokalna zajednica želi biti snažna podrška mladim ljudima. Edukovana omladina treba da bude nosilac promjena koje su prijeko potrebne našoj privredi i ekonomiji na putu ka Evropskoj uniji. Obrazovanje čini mladog čovjeka bogatim, jer kao što kaže stara poslovica, to je jedino što uvijek nosite sa sobom i ne može vam ga niko uzeti. Biću sretan i zadovoljan da budete visokoobrazovani, dobro vaspitani, jer toga nam danas manjka, da budete interoperabilni, multidisciplinarni, internacionalni, poliglote, te pametniji i uspješniji od generacija prije vas jer jedino je to garancija da možemo imati dobru, sigurnu, prosperitetnu i evropsku Bosnu i Hercegovinu, poručio je Ajnadžić.

 

Današnjoj dodjeli diploma prisustvovali su pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić i direktor Centra kulture i mladih Općine Centar Armin Omerović.