Uručeni paketi prve pomoći za žene operisane od karcinoma dojke

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa savjetnikom Osmom Babićem i pomoćnicom za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasminom Fazlić posjetio je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) dočekala ih je generalna direktorica prof. dr. Sebija Izetbegović, a nakon održanog sastanka načelnik Ajnadžić je posjetio žene koje su operisane i smještene su na Klinici za onkološku i glanduralnu hirurgiju, te im uručio vaučere za prvu pomoć za postoperativni oporavak. Općina Centar je za nabavku 55 paketa za prvu pomoć iz svog budžeta izdvojila 5.849 KM.

 

Podsjećamo da je Općina Centar u prošloj godini usvojila izmjene Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe i na taj način postala prva lokalna zajednica u BiH koja sufinansira nabavku implantata za žene oboljele od karcinoma dojke. Novim izmjenama proširena je kategorija lica koja su obuhvaćena pomenutim pravilnikom i to na žene oboljele od karcinoma dojke kojima je potrebna pomoć u sufinansiranju nabavke silikonskog implantata i žene operisane od karcinoma dojke koje nisu zdravstveno osigurane, a kojima je potrebno finansirati nabavku proteze sa specijalnim grudnjacima.

 

Načelnik Ajnadžić je kazao da Općina Centar iskazuje poseban senzibilitet prema ženama koje boluju od karcinoma dojke, opake bolesti koja je, nažalost, sve češća pojava u našem društvu.

 

- Usvajanjem izmjena pravilnika stvorili smo pretpostavke da krenemo sa implementacijom ovog izuzetno značajnog projekta. Općina je u prošloj godini realizirala nabavku 300 paketića prve pomoći, a sa 55 paketića u ovoj godini se ne namjeravamo zaustaviti. Odmah po utrošku ćemo krenuti u proces nabavke novih. Karcinom dojke je opaka bolest gdje moramo priskočiti u pomoć našim majkama, sestrama i kćerkama u njihovoj životnoj borbi. U današnjoj podjeli vaučera nećemo praviti iznimku samo za građanke sa područja općine Centar jer želimo potaknuti i druge lokalne zajednice da slijede naš primjer. Ovo nije prvi projekt koji zajednički radimo sa KCUS sa kojim imamo dobru saradnju, istakao je Ajnadžić.

 

Direktorica Izetbegović je ovom prilikom pohvalila aktivnost Općine Centar koja nastoji pružiti podršku ženama oboljelim od karcinoma dojke.

 

-Trenutno se na Klinici za onkološku i glanduralnu hirurgiju nalazi devet pacijentica, a nažalost živimo u vremenu kada se ova opaka bolest sve više pojavljuje. Na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS zabilježen je porast broja pacijentica koje se nakon operacije karcinoma jedne ili obje dojke odlučuju na rekonstrukciju. Zavisno od stadijuma dijagnosticiranog oboljenja rekonstrukcija se može uraditi u istom operativnom aktu sa operacijom karcinoma ili sekundarno, nakon onkološke terapije. Izvrsna saradnja osoblja Klinike za glandularnu hirurgiju i Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju daje garanciju za uspjeh. Moguće je uraditi operativni tretman u jednom aktu, što ranije nije bio slučaj, pojasnila je Izetbegović.

 

U proteklom periodu Općina Centar kao odgovorna lokalna zajednica izdvojila je 1,1 milion KM za nabavku neophodne opreme i materijala Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS).