Preko 200 mladih će sutra dobiti certifikate za uspješno završene kurseve engleskog i njemačkog jezika i računarske grafike

U prostorijama Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (Ulica Jelića 1) u utorak, 21. januara 2020. godine sa početkom u 12 sati bit će upriličena dodjela certifikata polaznicima besplatnih kurseva engleskog i njemačkog jezika i računarske grafike.

U proteklom periodu oko stotinu mladih uzrasta od 15 do 30 godina sa područja općine Centar pohađalo je besplatni kurs engleskog i njemačkog jezika koji je realizirala Općina Centar u saradnji sa Školom za strane jezike „Poliglot“.

 

Pored navedenog kursa, u Centru kulture i mladih Općine Centar također je realiziran besplatan interaktivni kurs engleskog jezika koji je pohađalo oko 80 mladih osoba, te besplatan kurs računarske grafike koji je pohađalo oko 40 mladih.

 

Navedene projekte je u cjelosti finansirala Općina Centar sa ciljem da podstakne mlade ljude da kroz učenje prošire svoje vidike, ali i da radom na sebi steknu korisno znanje i vještine, a što je i jedan od prioriteta općinske Strategije prema mladima za period 2014-2020. godine.