Program podrške poduzetništvu u Općini Centar

Općina Centar Sarajevo i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od Ambasade SAD u BiH, objavili su Javni poziv mladim osobama za prijavu za učešće u CEFE Programu poduzetničke podrške u općini Centar.

Kroz ovaj Program polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, podrška u izradi biznis plana i registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska i dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

 

CEFE Program podrške poduzetništvu na teritoriji općine Centar Sarajevo, realizuje se na osnovu Ugovora o saradnji Općine Centar Sarajevo i Udruženja trenera CEFE u BiH. Program je otvoren za poslovne poduhvate koji kao rezultat podrazumijevaju formalno osnivanje privrednog subjekta. Na poziv se mogu prijaviti fizička lica sa mjestom boravka na području općine Centar Sarajevo. Ciljne grupe koje imaju prednost pri apliciranju su mlade osobe (do 30 godina) i žene. Očekivani broj učesnika u programu podrške u općini Centar je 25.

 

CEFE Program podrške poduzetništvu dio je aktivnosti na uspostavi Mreže podrške poduzetništvu, neformalne koalicije institucija, organizacija i kompanija zainteresiranih za strateški pristup kreiranju poticajnog okruženja za pokretanje poslovnih poduhvata. Članice mreže promovišu aktivan odnos u podršci poduzetnicima, saradnju na razvoju novih poticajnih politika i unapređenje javne percepcije poduzetništva.

 

Učešće u CEFE Program podrške poduzetništvu u općini Centar podrazumijeva:

  1. Obuku u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta,

  2. Mentorstvo u razvoju biznis plana za odabrani poduhvat,

  3. Podršku u prezentaciji poslovnog poduhvata stručnoj komisiji,

  4. Finansijsku podršku u pokretanju poslovnog poduhvata (za najbolje ocijenjene učesnike).

 

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 16.02.2020. godine na Protokol Općine Centar Sarajevo (ulica Mis Irbina 1).

Puni tekst Javnog poziva i dodatne informacije o programu se mogu pronaći na linku http://www.centar.ba/upload/documents/Tenderi/javnipozivi/20200115%20Javni%20poziv%20CEFE%20PPP%20Centar%20Sarajevo.pdf a obrazac zainteresovani mogu preuzeti na sljedećem linku

http://www.centar.ba/upload/documents/Tenderi/javnipozivi/20200115%20Formular%20za%20prijavu%20Centar%20Sarajevo.xlsx kao i info-pultu u zgradi Općine Centar (adresa Mis Irbina 1).