Za razvoj kulture na području općine Centar u budžetu izdvojeno 1.238.000 maraka

Iako nema nadležnosti u oblasti kulture Općina Centar Sarajevo, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, svake godine izdvaja sve više sredstava iz svog budžeta za razvoj i promoviranje aktivnosti u ovoj važnoj društvenoj djelatnosti, a posebno za što veće i sadržajnije učešće mladih u kulturnim zbivanjima.

Da je trend ulaganja u kulturu nastavljen i jačim intenzitetom dokazuje i činjenica da je u budžetu Općine Centar za 2020. godinu izdvojeno 1.238.000 konvertibilnih maraka za tu namjenu. Sredstva su raspoređena za različite svrhe, od podrške radu institucijama kulture i pojedinim značajnim kulturnim manifestacijama, pa sve do finansiranja konkretnih projekata prvenstveno namijenjenih mladima sa područja središnje sarajevske općine.

 

Javnoj ustanovi Centar kulture i mladih Općine Centar, čiji je osnivač središnja sarajevska Općina, izdvojeno je 427.000 maraka za rad i realizaciju brojnih projekata koji doprinose razvoju kulture na području ove lokalne zajednice i šire. Najveći broj projekata namijenjen je mladima koji, zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar, imaju priliku besplatno pohađati brojne sekcije, odnosno škole gdje se upoznaju o osnovama slikarstva, književnog stvaralaštva, pjevanja, plesa, sviranja klavira, gitare, teatarske umjetnosti, s ciljem podsticanja i razvijanja talenata i što većeg učešća mladih u kreiranju kulturnog života u vlastitoj sredini. Tu su i besplatne teatarske predstave za učenike osnovnih škola na sceni Centra kulture i mladih u Jelićevoj 1 kao i obnovljenim prostorijama FIS-a gdje je otvoreno sjedište ove javne ustanove, a svake, pa i ove godine se izdvaja i dodatnih osam hiljada KM za kupovinu karata osnovcima za predstave u sarajevskom Narodnom pozorištu primjerene njihovom uzrastu.

 

Općina je izdvojila značajna finansijska sredstva za podršku ustanovama kulture, te manifestacijama i festivalima koji afirmišu naš grad i Bosnu i Hercegovinu. Naime, za podršku kulturnim i naučnim ustanovama, manifestacijama, festivalima i projektima izdvojeno je 113.000 maraka, a za poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti kulturno-historijskih ustanova izdvojeno je 125.000 maraka.

 

Za finansiranje izgradnje objekta Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina planirano je 445.000 KM.

 

Za Sarajevo Film Festival, najveći filmski festival u jugoistočnoj Evropi, koji se održava od 1994. i svake godine privlači oko 100.000 posjetilaca, izdvojeno je 30 hiljada maraka.

 

Izdavanje knjiga u cilju afirmiranja novih književnih ostvarenja Općina je podržala sa 30.000 KM, a izdvojeno je i 50.000 maraka kao podrška vjerskim institucijama i zajednicama za organiziranje aktivnosti, manifestacija te za obilježavanje značajnih vjerskih praznika.

 

Općina Centar će i u 2020. godini sufinansirati troškove organizacije javnog dočeka Nove godine za šta je iz budžeta izdvojila 10.000 KM.

Osim podrške razvoju kulture na području ove lokalne zajednice Općina Centar će nastaviti sa finansijskom potporom institucijama kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu, a koje se nalaze na području Centra.