OPĆINSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE I STUDENTE

Objavljena preliminarna lista kandidata za općinske stipendije

Nakon što je Služba Općine Centar za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti izvršila obradu svih prijava kandidata za dodjelu stipendija Općine Centar, utvrđena je preliminarna lista izabranih kandidata za stipendiranje u školskoj 2019/2020. godini.

Preliminarna lista kandidata za stipendiranje objavljena je 15. januara 2020. godine na oglasnoj ploči Općine Centar. Sve dodatne informacije moguće je dobiti lično u prostorijama Općine Centar (Mis Irbina 1, III sprat, soba 314, Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti) ili putem telefona 033/562-473.

 

Svi prijavljeni kandidati mogu podnijeti prigovor općinskom načelniku, a najkasnije do 27. januara 2020. godine. Prigovori se podnose pismeno putem Protokola Općine Centar.

 

Pravo na općinsku stipendiju imaju učenici i studenti koji imaju prebivalište na području općine Centar u neprekidnom trajanju od godinu dana i ne koriste druge stipendije. Općinske stipendije za učenike iznose po 80 KM mjesečno, a za studente po 100 KM mjesečno.

 

Konačnu listu dobitnika stipendija utvrdit će Općinsko vijeće Centar.