Besplatan kurs računarske grafike u Centru kulture i mladih Općine Centar

Općina Centar Sarajevo godinama izdvaja značajna sredstva za realizaciju besplatnih projekata za mlade. Cilj ove lokalne zajednice jeste da se mladima obezbijedi što bolje obrazovanje i usavršavanje u svakoj oblasti, a pogotovo u informatičkoj pismenosti koja je danas veoma zastupljena.

Budući da poznavanje rada na računaru predstavlja jedan od osnovnih uslova prilikom zapošljavanja i sticanja konkurentnosti na tržištu rada, u Centru kulture i mladih organizira se besplatan kurs računara za mlade sa područja općine Centar.

 

Napredni kurs računara odnosno računarske grafike ima prvenstveni cilj da polaznike uputi u osnove tehnika i alata koji se koriste u računarskoj grafici te da polaznici nakon završenog kursa znaju koristiti naučene tehnike i aplikacije u praktične svrhe.

 

Kurs će biti realizovan od početka februara, a sve informacije o terminima i mjestu održavanja kandidati će moći dobiti na web stranici Centra kulture i mladih.

 

Svi polaznici će dobiti certifikat o uspješno završenom kursu računara.

 

Projekt finansira Općina Centar u skladu sa Operativnim planom Centra kulture i mladih za 2020. godinu.