Za mlade u budžetu Općine Centar izdvojeno 545.000 maraka

Zakon o mladima FBiH propisao je, između ostalog, obavezu svih općina da u budžetu osiguraju stavku koja će se odnositi na poboljšanje položaja mladih, te osiguranje minimuma mjera na planu rada sa mladima i omladinskih aktivnosti.

S tim u vezi, u okviru tekućih programa budžeta Općine Centar, posebno je izdvojen tekući program „Kontinuirana briga o mladima“ za koji je u 2020. godini obezbijeđeno oko 285.000 maraka, te dodatnih 260.000 maraka za poticaj zapošljavanja mladih kroz finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata namijenjenih razvoju poduzetništva i samozapošljavanju mladih.

 

U okviru kontinuirane brige o mladima, Općina Centar, uz podršku koju pruža njihovom obrazovanju, zapošljavanju, kulturnim i sportskim projektima, daje potporu i stambenom zbrinjavanju mladih.

 

Od 2017. godine u Općini Centar je na snazi Odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina. U budžetu za 2020. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 70.000 maraka, a sredstva se raspoređuju na osnovu javnog poziva koji će biti otvoren tokom cijele godine, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, odnosno do utroška budžetskih sredstava planiranih za ovu namjenu.

 

Za implementaciju Strategije prema mladima Općine Centar za period 2012-2020. godine izdvojeno je ukupno 70.000 maraka.  U okviru tih sredstava 20.000 KM je planirano za obilježavanje Dana mladih općine Centar i organizaciju izleta za mlade, 10.000 maraka planirano je kao grant Javnoj ustanovi „Biblioteke Sarajeva“ za potrebe besplatnog članstva mladih osoba do 35 godina starosti u odjeljenjima ove ustanove.

 

U budžetu je također obezbijeđena stavka u iznosu od 50.000 maraka za finansijsku podršku dobitnicima najvećih priznanja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

 

Za realizaciju besplatnih projekata za mlade u Centru kulture i mladih Općine Centar izdvojeno je 40.000 KM za projekte za mlade s ciljem edukacije, druženja, podsticanja i razvijanja talenata kod mladih osoba.

 

U ovogodišnjem budžetu izdvojeno je i 25.000 maraka za mobilnost mladih kao i 30.000 maraka kao podrška aktivizmu mladih. I ova sredstva se raspoređuju putem javnog poziva koji će biti otvoren tokom cijele godine, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, odnosno do utroška budžetskih sredstava planiranih za ovu namjenu.

 

Budžetska izdvajanja za mlade imaju za cilj kontinuirani rad na poboljšanju njihovog položaja, aktivnijeg i odgovornijeg sudjelovanja u društvenom životu i stvaranje okruženja kako bi mladi imali veće šanse i perspektivu za bolje sutra. Općina Centar će brigu o mladima nastaviti i u budućem periodu.