Održana 49. redovna sjednica Općinskog vijeća

U četvrtak, 9. januara 2020. godine zasjedalo je Općinsko vijeće Centar. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

Na početku sjednice predsjedavajuća Karačić je informisala Vijeće da je Edin Abdurahmanović zatražio razrješenje, te je umjesto njega mandat u Općinskom vijeću dodijeljen Amiru Vrci.

 

Razrješenja i imenovanja članova komisija

Općinsko vijeće je većinom glasova donijelo Odluku o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije, te prijedlog rješenja o imenovanju konkursne komisije za provođenje procedure imenovanja navedenog člana OIK-a.

Također, Vijeće je usvojilo i prijedlog odluke o imenovanju Komisije za obrazovanje, te Odluku o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje i mandatno imunitetska pitanja. Usvojen je i prijedlog odluke o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje i mandatno imunitetska pitanja.

Vijeće je usvojilo i odluke o razrješenju, a nakon toga i izboru člana Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa općinama i gradovima.

 

Izmjene i dopune planskih dokumenata

Vijeće je usvojilo odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Skenderija“ – za lokalitet između ulica Skenderija i Podgaj, te prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune RP Gradski park „Betanija“.

Većinom glasova je usvojen i prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune UP „Kvadrant Sirano-Pozorište mladih“-za lokalitet hotel Pošta.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna, te o provođenju izmjena i dopuna UP „Centrotrans“ Alhos – I faza je takođe dobio potrebnu većinu glasova.