Općina Centar obezbijedila besplatne užine za 469 učenika

U okviru kontinuirane brige za djecu iz porodica slabijeg imovinskog stanja Općina Centar i ove godine nastavlja realizaciju projekta plaćanja užina za osnovce iz osnovnih škola iz Centra, te Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju djece i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“.

Za nabavku užina za 469 učenika za decembar 2019. godine Općina Centar je izdvojila 7.752 KM dobavljačima koji dostavljaju užine školskim ustanovama, a nakon zimskoga raspusta će biti nastavljena mjesečna isplata. Za ovu namjenu iz budžeta se izdvaja 80.000 KM.

 

Kao i svake godine Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar škole dostavljaju spiskove sa imenima učenika koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno koji ostvaruju pravo na dodatak na djecu koji je i jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na besplatnu užinu, na osnovu čega pomenuta služba provjerava stanje na terenu i donosi odluku o ispunjavanju prava na ovaj vid pomoći. Za jedno dijete mjesečno se izdvaja po 16 KM za užinu i to devet mjeseci u godini, s obzirom na to da se nabavka užina ne vrši za vrijeme raspusta.

 

Prema utvrđenim kriterijima, najviše djece koja primaju besplatnu užinu pohađa Osnovnu školu „Nafija Sarajlić“ (113), zatim OŠ „Alija Nametak“ (80), JU „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju djece“ (58), „Hasan Kaimija“ (60), „Hasan Kikić“ (37), „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ (31), „Musa Ćazim Ćatić“ (20), „Silvije Strahimir Kranjčević" (22), „Isak Samokovlija“ (17), „Vladislav Skarić“ (15), Osnovna škola Katoličkog školskog centra (7), „Safvet-beg Bašagić“ (4), te iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ besplatnu užinu ima pet učenika koja stanuju na području općine Centar.