Punkt hitne pomoći u Mis Irbinoj ulici opravdao očekivanja

Prilikom otvaranja punkta hitne medicinske pomoći, koji je smješten u prostorijama u Mis Irbinoj ulici broj 20, u maju ove godine, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je naglasio da će ovaj projekat pokazati potpunu opravdanost.

Od početka maja do danas služba hitne medicinske pomoći u Centru, koju je oformila Javna ustanova „Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“, građanima centralne gradske općine pružila je 3087 intervencija u okviru čega je obavljeno 5844 usluga. Pod ovim se podrazumijeva davanje parentalne terapije, obrade povreda, previjanje rana, snimanje EKG-a, aplikacija kisika, davanje infuzije, postavljanje urinarnog katetera…

Također, tokom sedam proteklih mjeseci obavljena je 2881 kućna posjeta ljekara sa pratećim timom. U istom periodu je obavljeno 766 medicinskih transporta naglo oboljelih i povrijeđenih pacijenata do bolnice.

-Dostupnost timova hitne medicinske pomoći u svakom momentu doprinijela je sigurnosti življenja građana općine Centar, ali je također medicinsko-terenskim ekipama dala na kvalitetu rada zbog skraćenja vremena dolaska na mjesto incidenta, navedeno je u informaciji koju je u ime JU „Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS“ direktor Adem Zalihić dostavio Općini Centar.

Općina Centar je za potrebe otvaranja punkta hitne medicinske pomoći u Mis Irbinoj ulici, gdje je bila smještena ambulanta porodične medicine, osim ustupanja prostora na korištenje za pomenute potrebe, također izdvojila 10.000 KM za nabavku medicinske i druge neophodne opreme. Osim navedenog također je nabavljen kombi i dva motocikla sa pratećom opremom (koferi sa nosačima) za potrebe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo s ciljem bolje zdravstvene zaštite i spašavanja života naših sugrađana.