Općina Centar obezbijedila dodatna sredstva za završetak postavljanja nove fasade na objektu OŠ „Musa Ćazim Ćatić“

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar obezbijeđeno je 60.000 KM za završetak radova na novoj fasadi na objektu Osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“.

Tim povodom je načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao ugovor sa direktoricom škole Fatimom Prohić o donaciji sredstava za pomenute potrebe. Nakon potpisivanja ugovora direktorica Prohić se u ime roditelja, radnika škole i u lično ime zahvalila načelniku Ajnadžiću i Općinskom vijeću Centar na sveukupnoj podršci koju pružaju ovoj školskoj ustanovi.

 

–Navedena sredstva su planirana za sufinansiranje troškova projekta utopljavanja objekta naše osnovne škole, odnosno za dio nedovršenih radova na dijelu fasade i vanjske stolarije. Sretni smo što smo dobili ova sredstva kako bismo završili projekat povećanja energetske efikasnosti, gdje smo uspjeli obnoviti dio fasade i vanjske stolarije sa strane Ulice Čekaluša. Sa završetkom ovog projekta škola će, osim energetskih ušteda, takođe dobiti i ljepši izgled. Naša Komisija za javne nabavke će odmah pokrenuti proceduru odabira izvođača radova tako da očekujemo sa početkom proljeća započnemo sa postavljanjem nove fasade na objektu naše škole. Također, osim ovog projekta, Općina Centar je i ranije podržavala naš rad i poboljšavala uslove rada učenika čime podstičemo njihov interes za rad i učenje putem donacije mikro bit uređaja, tableta i pametne table, te osavremenjujemo nastavu kroz aplikaciju pametno zvono, čime educiramo nastavnike da bi mogli što bolje raditi sa našom djecom, objasnila je Prohić.

 

Općina Centar je također pomogla sa iznosom od 10.000 KM obnovu toaleta u fiskulturnoj sali, te je izdvojila sredstva za obnovu parketa u 13 učionica u Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“. Navedeni projekat obnove fasade i vanjske stolarije na objektu ove škole je dio projekta „Energetska efikasnost u BiH“ kojeg zajednički realizuju kancelarija Svjetske banke za BiH, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo obrazovanja nauke i mladih Kantona Sarajevo i Općina Centar.