Završeno uređenje Ulice Magribija na Marijin dvoru

Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama koje vladaju u ovo doba godine radnici građevinske firme „Grakop“ su uspjeli okončati radove na asfaltiranju Ulice Magribija koja administrativno pripada Mjesnoj zajednici „Marijin dvor“.

Projekat finansira Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 79.915 KM. Sanacija ulice je izvedena nakon rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže.

 

Prvo su uklonjeni ostaci starog asfalta i oštećena podloga umjesto koje je postavljena nova zajedno sa tamponskim slojem. Također su uklonjeni oštećeni ivičnjaci nakon čega je ugrađeno gotovo 200 metara novih betonskih ivičnjaka. Kako bi riješili adekvatnu odvodnju površinskih voda koje su najčešći uzrok propadanja asfaltne konstrukcije ugrađena su dva ulična slivnika koja su spojena na gradsku odvodnu mrežu. Prije nivelacije deset šibera za vodu, 14 šahtova za odvodnju, te šest rešetki, također su ugrađeni novi poklopci na postojećih osam šahtova, četiri šibera te dva hidranta, koji mogu podnijeti pritisak teških mašina.  Na kraju radova duž ove saobraćajnice koja je smještena između ulica Kranjčevićeva i Maršala Tita urađeno je asfaltiranje na površini od gotovo 1.150 metara kvadratnih.

 

Asfaltiranju ove saobraćajnice je prethodila rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže koju je obavila firma „Mibral“, zadužena za zemljane radove, i Kantonalno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ koje je bilo zaduženo za tehnički dio spajanja nove infrastrukture i za nadzor projekta.

 

Vrijednost ovih radova, gdje je postavljeno 230 metara novih vodovodnih i kanalizacionih cijevi, iznosi 316.630 KM, a sredstva su obezbijedili Općina Centar i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.