Danas završetak radova na realizaciji četvrte faze sanacije Ulice Armije RBiH na Kromolju

Radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka danas su započeli sa postavljanjem završnog sloja asfalta na dijelu Ulice Armije RBiH na Kromolju, a završetak asfaltiranja ovog dijela pomenute saobraćajnice bi trebao biti tokom dana, čime bi bila završena četvrta faza ovog projekta.

Radove u cjelosti finansira Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 225.942 KM.

 

Gradilište je tokom dana posjetio i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicima.

 

Prema elaboratu, kojeg je uradila projektantska firma „Saraj inženjering“, na ovoj saobraćajnici, koja administrativno pripada Mjesnoj zajednici „Betanija-Šip“, prvobitno su uklonjeni stari asfalt i tamponska podloga. Odvodnja površinskih voda, koja je najčešći uzrok propadanja asfaltne površine, kao i do sada, riješena je slivnicima, dok su podzemne vode sprovedene novim drenažnim plastičnim cijevima.

 

Za vrijeme izvođenja radova na snazi je odobrenje o izmjeni režima saobraćaja koje je izdalo Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo. Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Podsjećamo da je Općina Centar također finansirala i prethodne tri faze sanacije 820 metara ove saobraćajnice za šta je izdvojila 361.875 maraka.