Općina Centar pomaže obnovu kapela na gradskom groblju Bare

U Općini Centar upriličeno je potpisivanje ugovora o realizaciji granta za adaptaciju i opremanje kapela na gradskom groblju Bare.

U ime Općine Centar, kao sufinansijera ovog projekta, ugovor je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, dok je u ime Kantonalnog javnog preduzeća „Pokop“, preduzeća koje upravlja gradskim grobljima, ugovor potpisao direktor Goran Cerić.

 

Prema odredbama potpisanog ugovora, Općina Centar će za pomenutu namjenu iz svog budžeta izdvojiti 30.000 KM, dok će KJKP „Pokop“ izdvojiti dodatnih 70.000 KM za realizaciju projekta.

 

Potpisivanje ugovora predstavlja nastavak dosadašnje uspješne saradnje između Općine i KJKP „Pokop“ koji su među posljednjim projektima realizovali ozelenjavanje grobalja u Koševskoj dolini, a gdje je cilj bio zasaditi 8.372 sadnica koje simbolizuju žrtve genocida u Srebrenici. Tokom realizacije prve faze pomenutog projekta ozelenjavanja grobalja u Koševskoj dolini: „Lav“, „Sveti arhanđeli Georgije i Gavrilo“, „Sveti Mihovil“, „Sveti Josip“ i „Sveti Marko“, te Bare zasađeno je 6.000 novih sadnica.

 

Općina Centar je sa iznosom od 75.000 KM pomogla i sanaciju platoa ispred kapela na gradskom groblju Bare, te je također ove godine izdvojila i 33.000 KM za uređenje mrtvačnice, odnosno nabavke rashladne komore.

 

Potpisivanju ugovora su u ime Općine Centar također prisustvovali i vijećnik Nuko Grebović, savjetnici općinskog načelnika Osmo Babić i Bećir Sirovina, te pomoćnici načelnika za investicije, komunalni razvoj i planiranje, odnosno za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Samir Šehović i Vahid Bećirević.